Foto av Camilla Lindholm
  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Finland

  • Finland

1995 …2024

Forskningsoutput per år

Nätverk

Finnish Institute of Occupational Health

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

Stockholm University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Institutet för språk och folkminnen

Extern organisation: Forskningsinstitution

Turun yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Oulun yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Tampere

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Södertörn University

Extern organisation: Vetenskapligt samfund

University of Turku

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Institute of languages and folklore

Extern organisation: Forskningsinstitution

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Jyväskylä

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Helsinki

Extern organisation: !!University

University of Gothenburg

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

The Institute for Language and Folklore

Extern organisation: !!Research institution

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

University of Vaasa

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Selkokeskus

Extern organisation: Ickevetenskaplig offentlig organisation

Tampere University

Extern organisation: !!Unknown

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Metropolia

Extern organisation: Yrkeshögskola

Åbo Akademi University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Vaasan yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Tampere University

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Linköping University

Extern organisation: !!University

Institutet för de inhemska språken

Extern organisation: Statens forskningsinstitut

Tampereen yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola

Cardiff University

Extern organisation: !!Unknown

Jyväskylän yliopisto

Extern organisation: Universitet/yrkeshögskola