Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Docent i Europas historia sedan 2009, forskare vid Finlands Akademi 2013–2018 och ansvarig forskare/projektledare i projektet "Upplysningens aktörer" (Finlands Akademi) 2017–2021.

Forskningsområden: det tidigmoderna Europas idé- och kulturhistoria, 1800- och 1900-talets Finlands historia, eliters historia, kosmopolitismens historia, 1700-talet och upplysningen, opera.

Undervisningsteman: kulturihistoria, diplomatins historia, nya tidens historia, upplysningen.

Meritförteckning

Utbildning och akademiska titlar

Docent i Europas historia, Helsingfors universitet, 2009

Fil.dr i historia, Helsingfors universitet, 2005

Magistersexamen i historia, Université Rennes 2 (Frankrike), 1999

Arbetsuppgifter

Ansvarig forskare, 2013–

Akademiforskare, 2013–2018

Forskardoktor, Finlands Akademi, 2008–2011 (eget projekt) och 2005–2007 (forskare i Pasi Ihalainens projekt Enlightened Loyalties)

Universitetslektor, Nordenstudier, Helsingfors universitet, 2004–2005

Gästforskning utomlands

2014 Université Nice Sophia Antipolis, 2 mån., och Université Lille 3, 2 mån.

2013 École Normale Supérieure, Paris, 3 mån.

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi