Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Agronomy, PhD, University of Helsinki

Vetenskapsgrenar

  • 4111 Jordbruksvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.