Personlig profil

Externa befattningar

Grant-Funded researcher, Aalto University, School of Chemical Engineering

1 aug. 202031 juli 2021

Vetenskapsgrenar

  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
  • 221 Nanoteknologi
  • 216 Materialteknik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.