Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 520 Övriga samhällsvetenskaper
  • 611 Filosofi
  • 113 Data- och informationsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.