Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Title of Docent (Instrumentation of particle physics)

Tilldelningsdatum: 20 nov. 2012

Doctor of Science in Technology / Semiconductor Technology

Tilldelningsdatum: 20 okt. 2003

Master of Science in Technology / Nuclear and Energy Physics

Tilldelningsdatum: 16 feb. 1993

Vetenskapsgrenar

  • 114 Fysik
  • 216 Materialteknik
  • 221 Nanoteknologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.