Foto av Eliel J S Kilpelä
20182024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

historia, fil.mag., En djup och orubblig naturlag. Hjalmar Neiglick, framstegstro och kulturell orientering 1880–1889, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 10 juni 2014

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.