Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi
  • 3141 Hälsovetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.