Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 11832 Mikrobiologi och virologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.