Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Please visit my academic homepage or ORCID for an up-to-date list of my publications (39 peer-reviewed journal articles as of March 2024, yielding a Hirsch index of 17) and of my other academic activities.

NB. Any entries on this portal may not be up to date, as I do not update this page frequently.

Vetenskapsgrenar

  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.