• PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

  • Finland

20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Professional website: elizabethpetersonlinguist.com

 

Information om forskning och undervisning

Language variation, language attitudes, sociolinguistics, World Englishes, language contact, discourse-pragmatic variation

Utbildning / akademisk kvalifikation

Linguistics, PhD, Indiana University

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.