Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3143 Nutrition
  • 416 Livsmedelsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.