Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 5143 Social- och kulturantropologi
  • 614 Teologi
  • 615 Historia och arkeologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.