Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 318 Medicinsk bioteknologi
  • 413 Veterinärvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.