Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Computer and Information Science, Doctor of Science (Technology), Aalto University

Tilldelningsdatum: 31 jan. 2019

Mathematical Statistics, Master of Science, Lund University

Tilldelningsdatum: 23 juni 2011

Vetenskapsgrenar

  • 112 Statistik
  • 113 Data- och informationsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.