Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Engineering within Chemical Biology, MSc, Linköping University

20162019

Engineering within Biotechnology, BSc, KTH

20132016

Vetenskapsgrenar

  • 3122 Cancersjukdomar
  • Hematology
  • Immuno-oncology
  • Immunotherapy
  • Translational research
  • Translational Biomedicine
  • Leukemia
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.