Foto av Hanna Kara
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 1A)

    00014

    Finland

20082021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

I min doktorsavhandling (2016) forskade jag i Latinamerikanska kvinnors transnationella vardagsliv i Barcelona samt deras subjektivitet som invandrare. Min tidigare forskning har behandlat migration och internering av Latinamerikanska kvinnor i Mexiko (2008; 2006) samt arbetsförhållanden inom socialt arbete (översikt över internationell forskning, se Meltti & Kara 2009).

För tillfället jobbar jag som forskardoktor i projektet ”Ordering the ’migrant family’: power asymmetry work and citizenisation in restructuring welfare professional bureaucracies", finansierad av Finlands Akademi.

De centrala begrepp och teman i min forskning har varit tid och timlighet i migration, migrationsstatus och irreguljär migration, transnationell kontakt och familjeliv, känslor och meningsskapande i migration, intersektionalitet, (o)synlighet och tillhörighet. Mina metodologiska intressen har varit kollaborativa och kreativa forskningsmetoder och mångspråkig forskning.

Min undervisning har behandlat teman som irreguljär migration, transnationell migration, globalt socialt arbete, intersektionalitet i socialt arbete samt etik i kvalitativ forskning om sensitiva frågor.

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete
  • Latinamerikastudier
  • Migrationsforskning
  • Postkoloniala studier
  • Intersektionalitet

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.