Personlig profil

Information om forskning och undervisning

FD Hanna Lahdenperä disputerade 2021 på en artikelavhandling om Monika Fagerholms roman Diva och om litteraturvetenskapens och filosofins beröringspunkter, och hon har också ägnat sig åt Tove Janssons senare prosa. Hennes forskningsintressen är bl.a. finlandssvensk litteratur, postmodernism, filosofi och litteratur, queerteori och feministisk litteraturteori.

Vetenskapsgrenar

  • 6122 Litteraturforskning

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.