Personlig profil

Meritförteckning

Professor in Scandinavian Languages, Helsinki University 2005-

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • svenska språket
  • äldre svenska
  • diskursmarkörer
  • klassrumsforskning
  • språkinlärning

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.