Foto av Hanna Lehti-Eklund

Hanna Lehti-Eklund

  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

1992 …2020

Research output per year

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

2020

Affärsdialog och personliga inslag i brevväxlingen

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 39-68 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Folkmålsstudier 58

Lehti-Eklund, H. (red.), Lassus, J. (red.) & Sandström, C. (red.), 2020, (!!In preparation) Föreningen för nordisk filologi.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil

"Hvad våra affärer beträffar". Strukturering av breven genom markering av topiker och ledföljd

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamlng från sekelskiftet 1900. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 272-292 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledning

Lehti-Eklund, H. M., 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 11-28 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledningar, avslutningar och tilltal

Lehti-Eklund, H. M. & Piipponen, D. H., jan 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 69-89 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Material

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst. Lehti-Eklund, H. & Silen, B. (red.). Helsingofrs: Svenska Litteratursällskapet, s. 29-38 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Sammanfattande diskussion

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 324-334 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2019

Arjen käytänteitä vieraan kielen oppitunneilla: koodinvaihto ja limittäiskielisyys

Lehti-Eklund, H., nov 2019, Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 283-306 24 s. (Tietolipas; nr. 262).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Folkmålsstudier 57

Lehti-Eklund, H. M. (red.), Lassus, J. J. (red.), Sandström, C. (red.), Vaakanainen, V., Lindholm, C., Huhtamäki, M., Grahn, I-L., Lassus, J., Nordman, L., Forsskåhl, M., Thylin-Klaus, J., Ahti, J., Schalin, J. & Fremer, M., aug 2019, Föreningen för nordisk filologi. (Folkmålsstudier)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2018

Folkmålsstudier 56

Lehti-Eklund, H. (red.), Lassus, J. (red.), Sandström, C. (red.), Henricson, S., Nelson, M., Ivars, A-M., Nyqvist, E-L., Poutanen, H., Wikner, S., Heittola, S., Hyytiäinen, J., Kolu, J., Stenberg-Sirén, J., Rossi, P. & Nuolijärvi, P., jul 2018, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. (Folkmålsstudier; nr. 55)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Förord

Lehti-Eklund, H., Lassus, J. & Sandström, C., jul 2018, I : Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi. 56, 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLedareVetenskapligPeer review

Språkhistoria, samtal och språkinlärning: sammanställt av kolleger med anledning av 60-årsdagen

Lehti-Eklund, H., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet. 239 s. (Nordica Helsingiensia ; vol. 49)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång

Svenskan i Finland 17

Lehti-Eklund, H. (red.), Silen, B. (red.), Huhtala, A. (red.), Stenberg-Sirén, J. (red.), Syrjälä, V. (red.), Thylin-Klaus, J., Hartama-Heinonen, R., Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M., Savijärvi, M., Kauko, M., Kolu, J., Lassus, J., Norrby, C., Lindström, J., Wide, C., Nilsson, J., Mezhevich, O., Sahlstein, A. & 5 andra, Sundman, M., Vaakanainen, V., Mäkilä, M., Holm, S. & Heinonen, H., 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 191 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil
2017

Folkmålsstudier 55

Lehti-Eklund, H. M. (red.), Lindholm, C. C. (red.), Sandström, C. (red.), Bull, T., Pilke, N., Rabb, V., Kautonen, M., Stolt, S. C., Tolvanen, E., Vidberg, M., Siltaloppi, S. F. W., Londen, A-M. & Stenberg-Sirén, J. A., 2017, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. 3 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång
2016

Folkmålsstudier 54

Lehti-Eklund, H. M. (red.), Lindholm, C. C. (red.), Sandström, C. (red.), Bergroth, M., Palviainen, Å., Milles, K., Stenberg-Sirén, J. A., Syrjälä, V. J. E., Tolvanen, E., Vidberg, M., Blöndal, T., Huhtamäki, M. L., Kauko, M., Paavilainen, M. & Wenner, L., jul 2016, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. 216 s. (Folkmålsstudier; vol. 54)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

The Swedish NU: a historical perspective

Lehti-Eklund, H. & Saari, M., okt 2016, NU and NÅ: A Family of Discourse Markers Across the Languages of Europe and Beyond.. Auer, P. & Maschler, Y. (red.). De Gruyter Mouton, s. 465-504 40 s. (linguae & litterae; vol. 58).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

Folkmålsstudier 53: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Lehti-Eklund, H. M. (red.), Lindholm, C. C. (red.), Sandström, C. (red.), Huhtamäki, M. L., Lindström, J. K., Nordman, L., Bister, M. M., Palmen, H. M. B., Tidigs, J. K., Forsman, L., Haapamäki, S., Wikner, S., Leinonen, T., Nelson, M., Henricson, S., Norrby, C., Wide, C., Nilsson, J. & Nordman, M., 31 jul 2015, Helsinki: Föreningen för nordisk filologi. 278 s. (Folkmålsstudier; vol. 53)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Markering av topiker i en brevväxling i början av 1900-talet

Lehti-Eklund, H., 16 apr 2015, Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Sandström, C., Cantell, I., Grönroos, E-R., Nuolijärvi, P. & Sommardahl, E. (red.). Helsingfors: Kotimaisten kielten keskus, Vol. 39. s. 289-304 16 s. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer; vol. 39).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2014

En brevkedja från 1899 – utbyte av varor och tjänster

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., dec 2014, Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (red.). Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, Vol. 33. s. 246 255 s. (Nordica Helsingiensia; vol. 37).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Folkmålsstudier 52

Lehti-Eklund, H. (red.), Lindholm, C. (red.) & Sandström, C. (red.), 2014, Föreningen för nordisk filologi. 182 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2013
Öppen tillgång

Folkmålsstudier 51: meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C., 2013, Föreningen för nordisk filologi. 143 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisemat

Lehti-Eklund, H., 2013, Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola - Ett flerspråkigt Finland i framtiden.. Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 271-291 20 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 62).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor

Lehti-Eklund, H., 2013, Språk i Norden 2012: Tema: Morsmål, andrespråk, nabospråk og fremmedspråk. Nordisk sprogkoordination, 9 s. (Språk i Norden ; vol. 2012).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Folkmålsstudier 50

Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C., 2012, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. 264 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Inledning

Lehti-Eklund, H. & Heilä-Ylikallio, R., 2012, Skriftpraktiker hos barn och unga. Lehti-Eklund, H., Silén, B., Heilä-Ylikallio, R. & Slotte-Lüttge, A. (red.). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H., 2012, Taitoa kehittämässä. Vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Helsingin yliopisto, 2 s. (Nordica Helsingiensia; vol. 31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Language students and emerging identities

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H., 2012, I : Apples : Journal of Applied Language Studies. 6, 2, s. 5-17 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

Skriftpraktiker hos barn och unga

Lehti-Eklund, H. (red.), Slotte-Lüttge, A. (red.), Silen, B. (red.) & Heilä-Ylikallio, R. (red.), 2012, Vasa: Åbo Akademi. 175 s. (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi; nr. 35)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Svenska är trevligt ☺

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M., 2012, I : Poppis : Suomen ruotsinopettajat ry:n jäsenlehti. 1, s. 6-7 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

2011

Folkmålsstudier 49

Lehti-Eklund, H. (red.) & Harling-Kranck, G. (red.), 2011, Helsinki, Unigrafia: Föreningen för nordisk filologi. 80 s. (Folkmålsstudier; nr. 49)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Johdannoksi

Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Lehti-Eklund, H. & Juvonen, R., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-23 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi

Kauppinen, A. (red.), Lehti-Eklund, H. (red.), Makkonen-Craig, H. (red.) & Juvonen, R. (red.), 2011, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 495 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1304, Tiede)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Mitä lukiolaisten kirjoittamisesta on tutkittu?

Juvonen, R., Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H. & Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 27-61 35 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Svenska i finska grundskolor

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M., 2011, Helsinki: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 77 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 27)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil

The pragmatic development of (jag) hoppas/hoppas jag in Swedish

Lehti-Eklund, H., 2011, Connectives in Synchrony and Diachrony in European Languages. Meurman-Solin, A. & Lenker, U. (red.). Varieng, (Studies in Variation, Contacts and Change in English ; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Äidinkielen kokeen tehtävänannot ja opiskelijoiden valinnat suomeksi ja ruotsiksi

Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli. Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Juvonen, R. & Lehti-Eklund, H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 37 s. (SKS:n toimituksia; nr. 1304).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Folkmålsstudier 48

Lehti-Eklund, H. (red.) & Harling-Kranck, G. (red.), 2010, Föreningen för nordisk filologi. (Folkmålsstudier; nr. 48)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Svenska i finska gymnasier

Korkman, M. C. B., Green-Vänttinen, M. & Lehti-Eklund, H., 2010, Helsingfors: University of Helsinki. 91 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 22)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Öppen tillgång
Fil

Vad ligger bakom goda resultat i svenska?

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M. H., 2010, I : Språkbruk. 1, s. 4-8 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Writing a new self in the third place: language students and identity formation

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H., 2010, I : Pedagogy, Culture and Society. 18, 3, s. 273-288 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2009

Bedömning av interaktion i muntliga prov

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M. H., 2009, Svenskan i Finland 11. Haapamäki, S. & Collin, L. (red.). Åbo: Åbo Akademi, s. 47-56 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Folkmålsstudier: Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Lehti-Eklund, H. (red.), Wide, C. (red.), Harling-Kranck, G. (red.) & Tiisala, S. (red.), 2009, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. 271 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Hoppas jag - en grammatikaliserad diskurspartikel?

Lehti-Eklund, H., 2009, En färd i språket: festskrift till amrketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009. U. K. M. B. . . A. . (red.). Turku: Turun yliopisto, s. 77-85 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kodväxling i gruppsamtal på svenska som andraspråk

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M., 2009, I : Nordand. 2009, 2(4), s. 5-34 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

"Minun tuli vilo ja uni" (Jag begynte frysa och sömning) - Dagboksförfattare i en flerspråkig kontext

Lehti-Eklund, H., 2009, Kielen ja kulttuurin saloja: in honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. T. R. H-H. . . A. . (red.). Helsinki: Suomen semiotiikan seura, s. 132-143 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review