Foto av Hanna Lehti-Eklund

Hanna Lehti-Eklund

  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

1992 …2020

Research output per year

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

Affärsdialog och personliga inslag i brevväxlingen

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 39-68 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

"Hvad våra affärer beträffar". Strukturering av breven genom markering av topiker och ledföljd

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamlng från sekelskiftet 1900. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 272-292 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledning

Lehti-Eklund, H. M., 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 11-28 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inledningar, avslutningar och tilltal

Lehti-Eklund, H. M. & Piipponen, D. H., jan 2020, Handel med konst. Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 69-89 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Material

Lehti-Eklund, H., jan 2020, Handel med konst. Lehti-Eklund, H. & Silen, B. (red.). Helsingofrs: Svenska Litteratursällskapet, s. 29-38 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Sammanfattande diskussion

Lehti-Eklund, H. & Silen, B., jan 2020, Handel med konst: Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från sekelskiftet 1900. Lehti-Eklund, H. & Silén, B. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 324-334 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 841).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2019

Arjen käytänteitä vieraan kielen oppitunneilla: koodinvaihto ja limittäiskielisyys

Lehti-Eklund, H., nov 2019, Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 283-306 24 s. (Tietolipas; nr. 262).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2016

The Swedish NU: a historical perspective

Lehti-Eklund, H. & Saari, M., okt 2016, NU and NÅ: A Family of Discourse Markers Across the Languages of Europe and Beyond.. Auer, P. & Maschler, Y. (red.). De Gruyter Mouton, s. 465-504 40 s. (linguae & litterae; vol. 58).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

Markering av topiker i en brevväxling i början av 1900-talet

Lehti-Eklund, H., 16 apr 2015, Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden. Sandström, C., Cantell, I., Grönroos, E-R., Nuolijärvi, P. & Sommardahl, E. (red.). Helsingfors: Kotimaisten kielten keskus, Vol. 39. s. 289-304 16 s. (Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer; vol. 39).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2013

Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten kielimaisemat

Lehti-Eklund, H., 2013, Kaksikielinen koulu – Tulevaisuuden monikielinen Suomi = Tvåspråkig skola - Ett flerspråkigt Finland i framtiden.. Tainio, L. & Harju-Luukkainen, H. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 271-291 20 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 62).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor

Lehti-Eklund, H., 2013, Språk i Norden 2012: Tema: Morsmål, andrespråk, nabospråk og fremmedspråk. Nordisk sprogkoordination, 9 s. (Språk i Norden ; vol. 2012).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Inledning

Lehti-Eklund, H. & Heilä-Ylikallio, R., 2012, Skriftpraktiker hos barn och unga. Lehti-Eklund, H., Silén, B., Heilä-Ylikallio, R. & Slotte-Lüttge, A. (red.). Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H., 2012, Taitoa kehittämässä. Vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Helsingin yliopisto, 2 s. (Nordica Helsingiensia; vol. 31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2011

Johdannoksi

Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Lehti-Eklund, H. & Juvonen, R., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-23 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Mitä lukiolaisten kirjoittamisesta on tutkittu?

Juvonen, R., Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H. & Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 27-61 35 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The pragmatic development of (jag) hoppas/hoppas jag in Swedish

Lehti-Eklund, H., 2011, Connectives in Synchrony and Diachrony in European Languages. Meurman-Solin, A. & Lenker, U. (red.). Varieng, (Studies in Variation, Contacts and Change in English ; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Äidinkielen kokeen tehtävänannot ja opiskelijoiden valinnat suomeksi ja ruotsiksi

Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli. Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Juvonen, R. & Lehti-Eklund, H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 37 s. (SKS:n toimituksia; nr. 1304).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Hoppas jag - en grammatikaliserad diskurspartikel?

Lehti-Eklund, H., 2009, En färd i språket: festskrift till amrketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009. U. K. M. B. . . A. . (red.). Turku: Turun yliopisto, s. 77-85 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

"Minun tuli vilo ja uni" (Jag begynte frysa och sömning) - Dagboksförfattare i en flerspråkig kontext

Lehti-Eklund, H., 2009, Kielen ja kulttuurin saloja: in honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. T. R. H-H. . . A. . (red.). Helsinki: Suomen semiotiikan seura, s. 132-143 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Om den metaforiska gestaltningen av framtiden i studenters texter

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H., 2008, Svenskan i Finland. 10. R. A. J. L. . . A. . (red.). [Helsingfors]: Helsingfors universitet, s. 108-120 13 s. (Nordica Helsingiensia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Verbböjningen i svenskan i Finland på 1800-talet

Lehti-Eklund, H., 2008, Under språkets hud. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 89-98 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2007

Självreparationer i svenska som S1 och S2

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M., 2007, Att växa till lärare: svensklärarutbildning i utveckling. Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, s. 53 - 81 29 s. (Nordica Helsingensia; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Svenskan i Finland på 1800-talet : variation mellan dialekter och standard, tal och skrift

Lehti-Eklund, H., 2007, Studier i svensk språkhistoria. Åbo: Åbo Akademi, s. 13-34 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2006

Att planera och reparera : skillnader mellan talare av svenska som förstaspråk och andraspråk

Lehti-Eklund, H., 2006, Lekt och lärt. Växjö: Växjö University Press, s. 120 - 131 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2005

Altså hoppas jag min Engell kan nu komma - om hoppas och grammatikalisering

Lehti-Eklund, H., 2005, Från översättning till etik. Oulu: Oulun yliopisto, s. 143-150 8 s. (Acta Universitatis Ouluensis . Series B; vol. 64).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

En ganska sådan .mt stormig å svårt äktenskap. framsteg i svensk språkförmåga hos finska inlärare

Green-Vänttinen, M. & Lehti-Eklund, H., 2005, Svenskan i Finland. Tammerfors: Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Tammerfors universitet ,s. 68-91 24 s. (Nordistica Tamperensia . A; vol. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Vi tycker alla det är lika gott fortfarande. Om narrativa bisatser utan att

Lehti-Eklund, H., 2005, Svenskans beskrivning. Växjö: Växjö University Press, s. 160-171 12 s. (Svenskans beskrivning; vol. 27).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2003

The Grammaticalization of alltså and således, two Swedish Conjuncts, Revisited

Lehti-Eklund, H., 2003, Cognitive Approaches to Lexical Semantics. Cuyckens, H., Dirven, R. & Taylor, J. R. (red.). Berlin: De Gruyter Mouton, s. 123-162 39 s. (Cognitive Linguistics Research; nr. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2002

Dictoglossamtal som övningsform i svenska språkbadsklasser

Lehti-Eklund, H. M., 2002, Samtal och interaktion. : Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Lehti-Eklund, H., Saari, M. & Londen, A-M. (red.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 69–144 78 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
1993

Användningen av då i historiskt och nusvenskt perspektiv

Lehti-Eklund, H. M., 1993, Språk och social kontext: Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.. Ivars, A-M., Lehti-Eklund, H., Lilius, P., Londen, A-M. & Solstrand-Pipping, H. (red.). Helsinki: Helsingfors universitet, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, s. 81–118

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
1992

Användning av partikeln nå i helsingforssvenska samtal

Lehti-Eklund, H. M., 1992, Svenskans beskrivning . Hellberg, S., Kotsinas, U-B., Ledin, P. & Lindell, I. (red.). Lund: Lund University Press, s. 174–184 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång