20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Docent i bildkonstens didaktik

Universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik

 

Meritförteckning

Docent

Filosofie doktor

Konstmagister (KoM)

Dramapedagogik, fördjupade studier

Handledarkompetens

Meritförteckning

Handledare i postgraduala studier (doktorsavhandlingar) inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i magisteravhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i kandidatavhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

 

Information om forskning och undervisning

Docent Hannah Kaihovirta är universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik vid pedagogiska fakulteten och den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Hennes fokusområden är ämnesövergripande design av estetiska ämnen, bildkonst, dramapedagogik, och samtidskonst i skolan. Mångfald, flerspråkighet och social rättvisa som konstpedagogisk medvetenhet inom småbarnspedagogik och grundskola är centrala forsknings- och utvecklingsområden.

Hennes forskningsinriktningar är visuella metoder, interaktionsanalys i samarbete med språkforskare, estetiska lärprocesser, professionsutveckling och handledarskap. Hon utvecklar även forskningsbaserade hybrid- och flerformsmetoder inom estetiska ämnen där nylitteracitet tar plats i i konstbaserad såväl som konstinformerad undervisning. Hon har utvecklat teori om ickelineärt lärande, lärandets rhizomatiska aspekter och metoder för dialogundervisning i formella och informella lärmiljöer. En forskningsansats som hon är informerad av är ARTography (Artist, Researcher, Teacher) som metod där konst som erfarenhet förstås som meningsbärande för lärande. Hennes forskning är representerad i publikationer, föreläsningar, utställningar och internationella forsknings- och utbildningsnätverk och hon har flera förtroendeuppdrag inom universitet, utbildning, konst och kultur.

Hannah Kaihovirta har lång erfarenhet av konstinformerade lärmiljöer som bildkonstnär, pedagog, forskare, projektledare och kurator för konstutställningar och konstpedagogiska events. 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Pedagogik, Docent, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 31 maj 2018

Konstpedagogik, Filosofie doktor, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 1 sep. 2009

Dramapedagogik, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 31 dec. 2008

Konstmagister (KoM), Taideteollinen korkeakoulu

Tilldelningsdatum: 31 maj 2004

Externa befattningar

SIG -Konst och färdighetsämnen, medlem i ledningsgrupp, FERA: Suomen Kasvatustieteellinen seura

2021 → …

Docent vid Åbo Akademi, Åbo akademi

2018 → …

Ordförande, TAIKE

1 jan. 201731 dec. 2020

Extern handledare, Åbo akademi

2014 → …

Extern handledare, Aalto University

2014 → …

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • 6132 Bildkonst och formgivning
  • 6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
  • Handledarpris

    Kaihovirta, Hannah (!!Recipient), 3 sep. 2013

    Pris: Pris och hedersbetygelser