Hannah Kaihovirta, Title of Docent

Docent

  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

20032020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Docent i bildkonstens didaktik

Universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik

 

Meritförteckning

Docent

Filosofie doktor

Konstmagister (KoM)

Dramapedagogik, fördjupade studier

Handledarkompetens

Meritförteckning

Handledare i postgraduala studier (doktorsavhandlingar) inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i magisteravhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i kandidatavhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

 

Information om forskning och undervisning

Docent Hannah Kaihovirta är universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik vid pedagogiska fakulteten och den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Hennes fokusområden är ämnesövergripande design av estetiska ämnen, bildkonst, dramapedagogik, samtidskonst, hållbar didaktik och multilitteracitet.

Hennes forskningsinriktningar är estetiska lärprocesser, professionsutveckling och handledarskap på olika utbildningsstadier, samtidskonst i skolan, digital och multimodal litteracitet i konstbaserad såväl som konstinformerad undervisning. Hon har utvecklat teori om ickelineärt lärande, lärandets rhizomatiska aspekter och metoder för dialogundervisning i formella och informella lärmiljöer. En forskningsansats som hon är informerad av är ARTography (Artist, Researcher, Teacher) som metod och ett forskningsområde där konst som erfarenhet och konst kvalitet samt estetisk ingång är meningsbärande för lärande. Hennes forskning är representerad i publikationer, föreläsningar, utställningar och internationella forsknings- och utbildningsnätverk.

Hannah Kaihovirta har lång erfarenhet av konstinformerade lärmiljöer och en grund som bildkonstnär, projektledare och kurator för konstutställningar och konstpedagogiska events. 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Konstpedagogik, Filosofie doktor, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 1 sep 2009

Dramapedagogik, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 31 dec 2008

Konstmagister (KoM), Taideteollinen korkeakoulu

Tilldelningsdatum: 31 maj 2004

Externa befattningar

Ordförande, TAIKE

1 jan 201731 dec 2020

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • 6132 Bildkonst och formgivning
  • 6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.