20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Docent i bildkonstens didaktik

Äldre universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik

 

Meritförteckning

Docent

Filosofie doktor

Konstmagister (KoM)

Dramapedagogik, fördjupade studier

Handledarkompetens

Meritförteckning

Handledare i postgraduala studier (doktorsavhandlingar) inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i magisteravhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

Handledare i kandidatavhandlingar inom pedagogik och estetiska ämnen

 

Information om forskning och undervisning

Docent Hannah Kaihovirta är äldre universitetslektor i bildkonstpedagogik och estetiska ämnenas didaktik vid Pedagogiska fakulteten och den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsdesign är konstinformerad och forskningsfokus är ämnesövergripande didaktisk design och estetiska ämnen i skolan, policy och praxis i estetiska ämnen i lärarutbildning samt innovativa strukturer för konst och lärande.  Hon är verksam i forskargruppen DIMISO vars fokus är mångfald, flerspråkighet och social rättvisa i utbildning.

Hannah Kaihovirta är forskningsledare för 1) VISLU RESEARCH, 2) Konstintervention i grundskola och klasslärarpraktik (AP Mångsam) och 3) SKAPA ett forskningsbaserat, strategiskt förändringsarbete för bildkonstundervisning i lärarutbildning. Hennes teoretiska ansats ligger i lärandets rhizomatiska aspekter och postkvalitativa forskningsmetoders möjligheter och utmaningar i pedagogisk forskning. Hon utvecklar flerforms-, digitala-, distans- och hybrida lärmiljöer inom estetiska ämnen. Hon utvecklar utbildning i estetiska ämnenas möjligheter i specialpedagogik.

En forskningsansats som hon är informerad av är ARTography (Artist, Researcher, Teacher). Hennes forskning är representerad i publikationer, föreläsningar, utställningar och internationella forsknings- och utbildningsnätverk och hon har flera förtroendeuppdrag inom universitet, utbildning, konst och kultur.

Hannah Kaihovirta har lång erfarenhet av vetenskaplig handledning samt av  konstinformerade lärmiljöer som bildkonstnär, pedagog, forskare, projektledare och kurator för konstutställningar och konstpedagogiska events. 

Utbildning / akademisk kvalifikation

Pedagogik, Docent, Bildkonstens didaktik, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 31 maj 2018

Konstpedagogik, Filosofie doktor, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 1 sep. 2009

Dramapedagogik, Åbo akademi

Tilldelningsdatum: 31 dec. 2008

Konstmagister (KoM), Taideteollinen korkeakoulu

Tilldelningsdatum: 31 maj 2004

Externa befattningar

Styrelsemedlem, Svenska folkskolans vänner rf

1 aug. 2023 → …

Medlem i Nylands direktion, Svenska kulturfonden

1 aug. 202231 juli 2023

SIG -Konst och färdighetsämnen, medlem i ledningsgrupp, FERA: Suomen Kasvatustieteellinen seura

2021 → …

Docent vid Åbo Akademi, Åbo akademi

2018 → …

Ordförande, TAIKE

1 jan. 201731 dec. 2020

Extern handledare, Åbo akademi

2014 → …

Extern handledare, Aalto University

2014 → …

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • 6132 Bildkonst och formgivning
  • 6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.