1985 …2020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2012

Onko laatupainotettu elinvuosi yksiselitteinen mittayksikkö?

Vainola, T., Roine, R. P. A., Pettilä, V., Kantola, T., Räsänen, P., Rissanen, A. & Sintonen, H., 2012, Terveystaloustiede 2012. Klavus, J. (red.). Helsinki: THL, s. 88-92 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Varenikliinin kustannusvaikuttavuus nikotiiniriippuvaisten keuhkoahtaumatauti- ja sydän- ja verisuonitautipotilaiden tupakasta vieroituksessa

Hahl, J., Ekroos, H., Tuppurainen, K., Linden, K., Linna, M. & Sintonen, H., 2012, Terveystaloustiede 2012. Klavus, J. (red.). Helsinki: THL, s. 74-78 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2009

Onko jonotusajan pituudella väliä? satunnaistettu kontrolloitu tutkimus jonotusajan vaikutuksista polven tekonivelleikkauspotilaiden elämänlaatuun, kipuun ja liikuntakykyyn sekä lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin

Tuominen, U., Sintonen, H., Hirvonen, J. & Blom, M., 2009, Terveystaloustiede 2009 . Klavus (toim.), J. (red.). Helsinki: THL, s. 66-70 5 s. (Avauksia / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; vol. 2009, nr. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito: taloudellinen arviointi

Malmivaara, A., Linna, M., Victorzon, M., Koivukangas, V., Mustajoki, P. & Sintonen, H., 2009, Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito. T. S. I. . . A. . (red.). Helsinki: THL, s. 112-124 13 s. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nr. 16/2009).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Varenikliinin kustannusvaikuttavuus bupropioniin ja avutta lopettamiseen verrattuna tupakoinnin lopettamisessa

Linden, K., Linna, M., Sintonen, H. & Kotomäki, T., 2009, Terveystaloustiede. Sintonen, H. & Pekurinen, M. (red.). 3 red. WSOY, s. 46-50 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2007

Jonotusajan pituuden vaikutus lonkan tekonivelleikkauspotilaiden elämänlaatuun, kipuun ja liikuntakykyyn sekä lääkkeiden käytöön ja kustannuksiin: satunnainen kontrolloitu tutkimus

Tuominen, U., Blom, M., Hirvonen, J., Sintonen, H. & POLKKA-tutkimusryhmä, 2007, Terveystaloustiede 2007. Klavus, J. (red.). Helsinki : Stakes, s. 48-52 5 s. (Työpapereita).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Comorbiditeetin vaikutus lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien potilaiden elämänlaatuun

Tuominen, U., Hirvonen, J., Blom, M., Polkka-tutkimusryhmä, Sintonen, H., Rissanen, P., Hietaniemi, K., Lehto, M. UK., Paavolainen, P. & Seitsalo, S., 2006, Terveystaloustiede 2006. Helsinki: Stakes, s. 54-57 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Health economics, cost-effectiveness, and glaucoma care

Tuulonen, A. & Sintonen, H., 2006, Glaucoma. Berlin: Springer, s. 123-133 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Hoidon kustannukset ja elämänlaadulliset menetykset

Martikainen, J. & Sintonen, H., 2006, Kliininen neuroimmunologia. Helsinki: Yliopistopaino, s. 184-187 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ikääntyneiden kaupunkilaisten koettu terveys, 15D:lla mitattu elämänlaatu sekä psyykkinen hyvinvointi Tallinnassa ja Helsingissä

Strandberg, T., Saks, K., Soots, A., Pitkälä, K., Sintonen, H., Huusko, T. & Tilvis, R., 2006, Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 12. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, s. 91-98 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kohonneen verenpaineen hoitosuosituksen kustannus-vaikuttavuusanalyysi: tulokset?

Booth, N., Rissanen, P., Sintonen, H., Aronen, P., Mäkelä, M., Jula, A., Klaukka, T., Reunanen, A., Kaila, M. & Kukkonen-Harjula, K., 2006, Terveystaloustiede 2006. Helsinki: Stakes, s. 45-49 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Terveiden lasten influenssarokotuksen taloudellinen arviointitutkimus

Salo, H., Sintonen, H., Linna, M., Peltola, V. & Heikkinen, T., 2006, Terveystaloustiede 2006. Helsinki: Stakes, s. 41-44 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarin 15D:n käyttökelpoisuus, erottelukyky ja ennustevaliditetti ikääntyneessä väestössä

Stranberg, T., Pitkälä, K., Sintonen, H., Huusko, T., Kautiainen, H. & Tilvis, R., 2006, Voiko ikääntyneiden elämänlaatua mitata?. Huusko, T., Stranberg, T. & Pitkälä, K. (red.). s. 42-61 20 s. (Tutkimusraportti 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2005

Paraneeko elämänlaatu, väheneekö lääkkeiden käyttö? Lonkka-artroosipotilaiden elämänlaatu ja lääkkeiden käyttö jonotusaikana ja kolme kuukautta leikkauksen jälkeen

Hirvonen, J., Blom, M., Tuominen, U., Hietaniemi, K., Lehto, M. U. K., Paavolainen, P., Seitsalo, S., Sintonen, H., Rissanen, P. & Näsänen, J., 2005, Terveystaloustiede 2005. Klavus, J. (red.). Helsinki: Stakes, s. 55-58 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Pitkäaikaishoidossa hoidettavien vanhusten terveyteen liittyvän elämänlaadun ja hoidon vaikuttavuuden mittaaminen: mittarin kehittäminen

Hujanen, T., Sintonen, H., Häkkinen, U., Noro, A. & Finne-Soveri, H., 2005, Terveystaloustiede 2005. Helsinki: Stakes, s. 71-74 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The effect of duration on the values given to the EuroQol states

Ohinmaa, A. & Sintonen, H., 2005, Eq-5D concepts and methods: a developmental history. Kind, P., Brooks, R. & Rabin, R. (red.). Dordrecht: Springer, s. 191-199 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

15D-elämänlaatumittarin arvottaminen

Kotomäki, T. & Sintonen, H., 2004, 15D-elämänlaatumittarin arvottaminen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 54-58 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Vesirokkorokotteen taloudellinen arviointitutkimus

Salo, H., Sintonen, H., Linna, M., Hovi, T., Davidkin, I. & Kilpi, T., 2004, Terveystaloutiede 2004. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 63-67 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2003

Comparison of EQ-5D VAS valuations

Sintonen, H., Weijnen, T., Nieuwenhuizen, M., Oppe, S., Badia, X., Busschbach, J., Greiner, W., Krabbe, P., Ohinmaa, A., Roset, M. & Charro, F., 2003, The measurement and valuation of health status using EQ-5D. Dordrecht: Kluwer Academic, s. 81-101

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ehkäisevän terveydenhuollon kustannus-vaikuttavuus esimerkkien valossa

Sintonen, H., Harju, E. & Booth, N., 2003, Sairauksien ehkäisy. Helsinki: Duodecim, s. 892-898 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Erikoissairaanhoidon vaikuttavuus rutiiniomaisen arvioinnin toteutettavuus

Räsänen, P., Blom-Lange, M., Laippala, P., Ryynänen, O-P., Konttinen, V., Sintonen, H. & Roine, R. P., 2003, Terveystaloustiede 2003. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 50-53 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kohonneen verenpaineen Käypä hoito: suosituksen kustannus-vaikuttavuus -hanke meneillään

Booth, N., Rissanen, P., Jula, A., Sintonen, H., Kukkonen-Harjula, K., Klaukka, T., Kaila, M. & Mäkelä, M., 2003, Terveystaloustiede 2003. Helsinki, s. 40-43 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Tuoko digitalisointi ja keskittäminen säästöjä terveyskeskusradiologian tuotantokustannuksiin?

Vesala, H-H., Soimakallio, S. & Sintonen, H., 2003, Terveystaloustiede 2003. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 27-31 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2002

Osteoporoottisten lonkkamurtumien taloudelliset ja elämänlaadulliset seuraukset

Sintonen, H., Vokkolainen, A. & Alhava, E., 2002, Terveystaloustiede 2002. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 34-35 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2000

Economics of dental services

Sintonen, H. & Linnosmaa, I., 2000, Handbook of Health Economics. Culyer, AJ. & Newhouse, JP. (red.). Elsevier Scientific Publ. Co, Vol. 1. s. 1251-1296 46 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Measurement of the state of health in the World Health Report 2000

Rissanen, R. & Sintonen, H., 2000, The World Health Report 2000: What does it tell us about health systems?. Häkkinen, U. & Ollila, E. (red.). Helsinki: Stakesin monistamo, s. 17-20 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Skitsofrenian lääkehoitojen kustannus-vaikuttavuus

Sintonen, H., 2000, Terveystaloustiede 2001. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, s. 39-40 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Skitsofrenian lääkehoitojen kustannus-vaikuttavuus

Sintonen, H. & Koskinen, K., 2000, Terveystaloustiede 2001. Mikkola, H. (red.). Helsinki: Stakes, s. 39-40 2 s. (Stakes, Aiheita; nr. 36/2000).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Terveydentilan mittaaminen WHO:n raportissa

Rissanen, P. & Sintonen, H., 2000, Suomen terveydenhuollon tila ja maailman terveysraportti. Helsinki: Stakesin monistamo, s. 31-34 4 s. (Stakes, Aiheita; nr. 35).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The Finnish Country Report

Sintonen, H., 2000, The influence of economic evaluation studies on health care decision-making: A European Study. Graf von der Schulenburg, JM. (red.). Netherlands: IOS PRESS, s. 35-40 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The use of health indexes in calculating health gains (qlays) and health-adjusted life expectancy (hale)

Sintonen, H., 2000, Health Statistics: Essays. s. 131-149 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1996

Screening for Chlamydia trachomatis infections in low prevalence populations: an economic and health benefit analysis

Paavonen, J., Puolakkainen, M., Paukku, M. & Sintonen, H., 1996, The Prevention of Pelvic Infection. Templeton, A. (red.). London: The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, s. 181-189

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1992

Epidemiology of sleep disordered breathing in Finland

Partinen, M., Kaprio, J., Koskenvuo, M., Telakivi, T., Seppälä, T., Partinen, R. & Sintonen, H., 1992, Sleep and respiration in aging adults. Kuna, ST., Suratt, PM. & Remmers, JE. (red.). New York: Elsevier Scientific Publ. Co, s. 129-135 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1991

Measuring effectiveness: utility and quality of life

Sintonen, H., 1991, Health economics with special emphasis on drug economics. Uppsala, s. 21-26 6 s. (NLN Publication; nr. 31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Redefining incentives in primary medical care: The Finnish demonstration project

Pekurinen, M., Vohlonen, I. & Sintonen, H., 1991, Incentives in health systems. Lopez-Casasnovas, G. (red.). Heidelberg: Springer-Verlag, s. 224-238 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig