Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är sedan december 2017 doktorand i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Jag undersöker finlandssvenska marknadsföringstexter och arbetar på avhandlingen med den preliminära titeln Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation. En socialsemiotisk analys av kommunikation mellan företag och konsumenter i finlandssvenska kundtidningar.

I undersökningen är jag intresserad av hur en ekologiskt medveten konsumtion som diskursiv konstruktion skapas i kommersiella texter, hur en sändare i kommersiella texter kommunicerar med ekologiskt medvetna konsumenter samt hur denna kommunikation kan variera beroende på den omgivande kulturkontexten. Den teoretiska och metodologiska ramen i undersökningen är systemisk-funktionell lingvistik och kritisk textforskning.

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.