Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är sedan december 2017 doktorand i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Jag undersöker finlandssvenska marknadsföringstexter och arbetar på avhandlingen med den preliminära titeln Ekologiskt medveten konsument som produkt av språkliga praktiker i marknadskommunikation. Systemisk-funktionell analys av kommunikation mellan företag och konsumenter i finlandssvenska kundtidningar.

I undersökningen är jag intresserad av hur en ekologiskt medveten konsumtion som diskursiv konstruktion skapas i kommersiella texter, hur en sändare i kommersiella texter kommunicerar med ekologiskt medvetna konsumenter samt hur denna kommunikation kan variera beroende på den omgivande kulturkontexten. Den teoretiska och metodologiska ramen i undersökningen är systemisk-funktionell lingvistik och kritisk textforskning.

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2015 2018

  • 1 Antologi eller special utgåva
  • 1 Konferensbidrag
  • 1 Artikel
  • 1 Magisteruppsats

Folkmålsstudier 56

Lehti-Eklund, H. (red.), Lassus, J. (red.), Sandström, C. (red.), Henricson, S., Nelson, M., Ivars, A-M., Nyqvist, E-L., Poutanen, H., Wikner, S., Heittola, S., Hyytiäinen, J., Kolu, J., Stenberg-Sirén, J., Rossi, P. & Nuolijärvi, P., jul 2018, Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. (Folkmålsstudier; nr. 55)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Diskurser om undervisning för hållbar utveckling i språkundervisningens kontext

Poutanen, H., 2016, Svenskan i Finland 16. University of Jyväskylä, (Jyväskylä Studies in Humanities; vol. 298).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Aktiviteter 2015 2019

  • 6 !!Oral presentation
  • 3 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 1 Handledare eller bihandledare av doktorsavhandling

What does eco-consciousness look like?

Heidi Poutanen (!!Speaker)
28 nov 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

NORDPAL 2019

Heidi Poutanen (Närvarande)
27 nov 201929 nov 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Legitimering av ekologiskt medveten produktion och konsumtion i finlandssvenska kundtidningar

Heidi Poutanen (!!Speaker)
9 maj 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Kielentutkimuksen tohtoriohjelman kaamosseminaari

Heidi Poutanen (Närvarande)
13 dec 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Kielentutkimuksen tohtoriohjelman (HELSLANG) Kesäkonferenssi / Summer conference of the Doctoral Programme for Language Studies (HELSLANG)

Heidi Poutanen (Närvarande)
24 maj 201825 maj 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium