Inget foto på Helena Thuneberg
  • Finland

  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Finland

20012019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2001 2019

Filter
Kapitel
2018

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt

Lintuvuori, M., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P., 27 sep 2018, Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, s. 102-120 19 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 55/2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
2017

How do Finns know? Educational monitoring without inspection and standard-setting

Vainikainen, M-P., Thuneberg, H., Marjanen, J., Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Hotulainen, R., 2017, Standard setting in education: The Nordic countries in an international perspective. Blömeke, S. & Gustafsson, J-E. (red.). Cham: Springer International Publishing AG, s. 243-259 17 s. (Methodology of educational measurement and assessment).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2015

Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä

Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P., 2015, Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 67).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena

Vainikainen, M-P., Thuneberg, H. & Mäkelä, T., 2015, Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 107-133 27 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 67).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Changes in academic and prosocial self-regulation from the sixth to the ninth grade

Thuneberg, H., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An honorary book for professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (red.). Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, s. 105-125 21 s. (Research in Educational Sciences / Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 51).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen sosio-emotionaalista kompetenssia rakentamassa

Lappalainen, K., Hotulainen, R., Kuorelahti, M. & Thuneberg, H., 2008, Pedagoginen hyvinvointi. Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 111-131 21 s. (Kasvatusalan tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Alakoulun lukiopetuksesta

Thuneberg, H., 2006, Lukivaikeudesta lukitaitoon. Takala, M. & Kontu, E. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 177-201 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Konstit on monet eli oppimisvaikeudet ja äidinkielen opetus

Thuneberg, H., 2006, Kulmakivi: Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus . Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (red.). Helsinki: Otava, s. 60-83 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Riittääkö päivänpaiste? Erityisopettajakoulutukseen hakeutuneiden minäkuvien äärellä

Thuneberg, H., 2006, Rakkaudesta erityispedagogiikkaan: Juhlakirja: erityispedagogiikan professuuri 20 vuotta. Kieksi, M-L. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos, erityispedagogiikka, s. 102-108 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Psyykkinen hyvinvointi päiväkodissa

Thuneberg, H., 2005, Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus . Kontu, E. & Suhonen, E. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 95-108 14 s. (Palmenia-sarja; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

Le grandi città Europee contro la dispersione

Thuneberg, H., 2004, Lotta alla dispersione e orientamento: Che cosa c'è di nuovo nelle grandi città europee. Fondazione di San Paolo per la Scuola, s. 81-84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2002

Kone pysyköön lestissään, tietokoneavusteinen kuntoutus erityisopettajan näkökulmasta

Thuneberg, H., 2002, Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet – arviointi ja kuntoutus. Launonen, K. & Heimo, H. (red.). s. 109-120 (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review