Foto på Henna Makkonen-Craig

Henna Makkonen-Craig

19962017
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1996 2017

  • 15 Artikel
  • 11 Kapitel
  • 4 Antologi eller special utgåva
  • 1 Doktorsavhandling
2017

The forbidden first word: Discourse functions and rhetorical patterns of AND-prefacing in student essays

Makkonen-Craig, H. M., 13 sep 2017, I : Text & Talk. 37, 6, s. 713-734 22 s., https://doi.org/10.1515/text-2017-0024.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

Lausesujuvuudesta tilanteiseen sujuvuuteen

Makkonen-Craig, H. M., 2015, Tekstit puntarissa: Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Harjunen, E. (red.). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI), Vol. 2015, vol. 10. s. 51-72 22 s. (Julkaisut; vol. 2015, vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2014

Analysing text AND talk / Att analysera texter OCH samtal

Karlsson, A-M. (red.) & Makkonen-Craig, H. (red.), 2014, Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. 134 s. (FUMS Rapport; nr. 233)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Aspects of dialogicity: Exploring dynamic interrelations in written discourse

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 99-120 22 s. (FUMS Rapport; nr. 233).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Texts and conversations: Traditions and perspectives from Sweden and Finland

Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 1-13 13 s. (FUMS Rapport; nr. 233).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The emergence of a research tradition: Dialogically-oriented linguistic discourse analysis

Makkonen-Craig, H., 2014, Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal. Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red.). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, s. 121-132 12 s. (FUMS Rapport; nr. 233).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2013

Kirjalliset käytänteet työn, instituution ja arjen kulttuurin jäsentäjinä

Makkonen-Craig, H., 2013, I : Virittäjä. 117, 4, s. 613-618 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2012

Diskurssianalyysista diskurssin tulkintaan? Kansainvälinen diskurssintutkimuksen konferenssi Aucklandissa 5.-7.12.2011

Makkonen-Craig, H. & Niemi, K., 2012, I : Virittäjä. 116, 4, s. 610-614 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Genre 20 vuotta myöhemmin

Honkanen, S., Lehti, L., Makkonen-Craig, H., Virtanen, M. & Visakko, T., 2012, I : Virittäjä. 116, 4, s. 615-622 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2011

Connecting with the reader: participant-oriented metadiscourse in newspaper texts

Makkonen-Craig, H., 2011, I : Text & Talk. 31, 6, s. 683-704 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Johdannoksi

Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H., Lehti-Eklund, H. & Juvonen, R., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 8-23 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Johtopäätöksiä ja avauksia

Kauppinen, A. & Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 463-474 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kielitaidon kirjo - Språklig mångfald

Kauppinen, A. & Makkonen-Craig, H., 2011, I : Virittäjä. 115, 3, s. 423-427 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Kirjoittajan kompetenssit ja äidinkielellä kirjoittaminen

Makkonen-Craig, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkelisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 62-91 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi

Kauppinen, A. (red.), Lehti-Eklund, H. (red.), Makkonen-Craig, H. (red.) & Juvonen, R. (red.), 2011, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 495 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1304, Tiede)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Mitä lukiolaisten kirjoittamisesta on tutkittu?

Juvonen, R., Kauppinen, A., Makkonen-Craig, H. & Lehti-Eklund, H., 2011, Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi. Kauppinen, A., Lehti-Eklund, H., Makkonen-Craig, H. & Juvonen, R. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 27-61 35 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre

Makkonen-Craig, H., 2010, Kielellä on merkitystä: Näkökulmia kielipolitiikkaan. Lappalainen, H., Sorjonen, M-L. & Vilkuna, M. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 206-252 47 s. (SKST 1262, Tiede).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Kielenvaihtelu ja siirtymälauseet toimittajan välineinä

Makkonen-Craig, H., 2009, I : Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. 30. vuosikerta, 4, s. 7-11 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Kielitietoisuus ja kontrastiivinen perusvire

Makkonen-Craig, H., 2009, I : Helsinki English studies : electronic journal of the Department of English at the University of Helsinki. 4 (Translation Studies; The road to translation / Polkuja kääntämiseen, toim. O. Paloposki)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2008

Neljä näkökulmaa erääseen tekstilajiin: äidinkielen ylioppilaskokeen tehtävänannot 2003-2006

Makkonen-Craig, H., 2008, I : Virittäjä. 112, 2, s. 207-234 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2007

Murteiden uusi nousu

Makkonen-Craig, H. & Vaattovaara, J., 2007, Suomennoskirjallisuuden historia. P. H. K. R. T. U. K. P. K. J. O. P. T. S. H. J. A-M. L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 401-411 11 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; vol. 1112).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2006

Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia rakenteita

Makkonen-Craig, H., 2006, Tunnetta mukana: kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi. Kurhila, S. & Mäntynen, A. (red.). Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, s. 91-123 33 s. (Kieli; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Näkökulmia sanomalehtitekstiin ja sen dialogisiin passiivilauseisiin

Makkonen-Craig, H., 2005, I : Virittäjä. s. 401 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2003

Nerontuotteita maailmalta: Näkökulmia suomennosten historiaan

Lilius, P. (red.) & Makkonen-Craig, H. (red.), 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, Monikielinen ammattiviestintä MonAKO. 200 s. (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

2000

Kontrastiivista funktionaalista analyysia: Kirja-arvostelu teoksesta Contrastive functional analysis

Makkonen-Craig, H., 2000, I : Virittäjä. 104, s. 136-141

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki

Paloposki, O. (red.) & Makkonen-Craig, H. (red.), 2000, Ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuus. 287 s. (Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

1999

Speech quotations in newspapers as a form of language use

Makkonen-Craig, H., 1999, I : SKY Journal of Linguistics. 12, s. 111-144 34 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1996

Huippuohjaajaksi harvoin synnytään: Kirja-arvostelu teoksesta Opinnäyte ja sen ohjaaminen

Makkonen-Craig, H., 1996, I : Virittäjä. 100, s. 627-631

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

What is happening to Standard Finnish?

Makkonen-Craig, H., 1996, I : Pragmatics, ideology, and contacts bulletin. 3, s. 33-35

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig