Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter

  • 8 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 3 Public Talks
  • 2 Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)
  • 1 Referentgranskning av manuskript
Filter
Referentgranskning av manuskript

LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö (Tidskrift)

Ilkka Hendolin (Referentgranskare)
2013

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript