Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2001 2016

  • 12 Kapitel
  • 11 Artikel
  • 4 Antologi eller special utgåva
  • 1 Konferensbidrag
Filter
Kapitel
2014

Introduction/ Contexts of Subordination

Herlin, I., Kalliokoski, J. & Visapää, L., 2014, Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives. Visapää, L., Kalliokoski, J. & Sorva, H. (red.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 1-16 (Pragmatics & Beyond New Series; vol. 249).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Johdatus verbi- ja konstruktiotutkimukseen

Herlin, I. & Kotilainen, L., 2012, Verbit ja konstruktiot: Tapaustutkimuksia suomesta. Herlin, I. & Kotilainen, L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 7-26 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Miksi alkaa tekemään?

Herlin, I., 2012, Verbi ja konstruktiot. Herlin, I. & Kotilainen, L. (red.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 143-174 32 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2011

Mitä on empatia ja mikä sen suhde kieleen?

Herlin, I. & Visapää, L., 14 dec 2011, Kieli ja empatia. Herlin, I., Laukkanen, E., Mäkinen, M., Salminen, J. & Visapää, L. (red.). Helda, (Kielen opissa ; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2010

Les conjonctions complexes en finnois

Herlin, I., 2010, Langues Finno-Ougriennes: Aspects grammaticaux et typologiques. Havu, E. & Balogh, P. (red.). s. 215-229 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Ehtimisverbien infinitiivivaihtelu

Herlin, I., 2005, Elävä kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Itsenäistyvä infinitiivi: 2. infinitiivin inessiivin kehitys kirjakielen aikana

Herlin, I. & Kotilainen, L., 2005, Elävä kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kas siinä pulma

Herlin, I., Leino, P. & Visapää, L., 2005, Elävä kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Metakielen funktioita x sanoen -konstruktion valossa

Herlin, I., 2005, Referointi ja moniäänisyys. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Tietolipas; vol. 206).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

External factors behind cross linguistic similarities

Herlin, I. & Kotilainen, L., 2004, Up and down the Cline – The Nature of Grammaticalization. s. 263 - 279

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2002

Kauneus kielessä ja kielentutkimuksessa

Herlin, I., 2002, Äidinkielen merkitykset: Äidinkielen merkitykset. Herlin, I., Kalliokoski, J., Kotilainen, L. & Onikki-Rantajääskö, T. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 407-431 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2001

Intransitiiviverbit

Honkanen, S. & Herlin, I., 2001, Roolit ja rakenteet: henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. Leino, P., Herlin, I., Honkanen, S., Kotilainen, L., Leino, J. & Vilkkumaa, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 343–401 59 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review