Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 413 Veterinärvetenskap
  • tillämpad etologi
  • djurvälfärd
  • djurens beteende
  • 316 Vårdvetenskap
  • människa-djur interaktioner
  • djurassisterad terapi
  • grön omsorg

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.