Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi