Foto av Irina Piippo
20052023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Toimin tutkijana sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa. Ensisijaisia tutkimusalojani ovat arabian kielen sosiolingvistiikka, monikielisyys, kieliin sosiaalistuminen, toiminnan normatiivisuus ja sosiolingvistiikan metateoria. Johdan monialaista Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys -tutkimushanketta, jota toteutetaan monipaikkaisesti Suomessa ja Libanonissa. Oma etnografinen tutkimukseni hankkeessa keskittyy erityisesti arabian oman äidinkielen opetukseen Suomessa. Hankkeen puitteissa tehty tutkimus on jatkumoa vastasaapuneiden koulutuskonteksteissa tekemälleni tutkimukselle. Olen tehnyt kenttätyötä myös Lähi-idässä, erityisesti Jerusalemissa ja sitä ympäröivillä Palestiinalaisalueilla. Post doc -hankkeeni tarkasteli kielen normatiivisuutta palestiinalaiskoulujen luokkahuonevuorovaikutuksessa arabian kielen oppitunneilla. Yleisen kielitieteen alan kuuluva väitöskirjani ”Viewing norms dialogically” käsitteli puolestaan normien metateoriaa sosiolingvistiikassa. Opetan kursseja lingvistisen antropologian ja sosiolingvistiikan aloilta niin teoreettisemmista kuin metodologisemmista näkökulmista.

Externa befattningar

President, AFinLA ry, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys

1 jan. 2023 → …

Johtaja, FIME Suomen Lähi-Idän instituutti

1 juni 202031 maj 2023

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.