Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter 2010 2017

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Syventävien opintojen asiantuntijatarkastus

Jaana Panelius (Handledare)
20132014

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Kliininen retrospektiivinen borreliatutkimus

Jaana Panelius (Handledare)
20102012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)