Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 112 Statistik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.