• PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Finland

  • Finland

20062024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Min forskning kretsar kring två centrala teman. Ett fokus är individuella skillnader i personlighetsdrag och personliga värderingar. Hur skall personlighetsdrag och personliga värderingar förstås, hur syns de i socialt beteende, hur påverkar de livshändelser, och hur påverkas de av livshändelser (t.ex. som att blir förälder), är exempel på frågor som intresserar mig inom detta område. Mitt andra viktiga forskningsområde är moralpsykologi. Inom detta område har jag behandlat t.ex. konformitet, skenhelighet, fångens dilemma, och prosocialt beteende, men utvidgar för tillfället mina intressen mot politisk psykologi, ett fält där moraliska intuitioner och emotioner för tillfället ges allt större tyngd. Ett genomgående intresse i all min forskning har varit att undersöka hur individuella skillnader och kontextuella faktorer tillsamman förutspår meningsfullt socialt beteende och viktiga livshändelser.

Vetenskapsgrenar

  • 515 Psykologi
  • värderingar och attityder
  • personlighetsdrag
  • moral psykologi
  • politisk psykologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.