Inget foto på Jan-Erik Mansikka
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

20062019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2006 2019

2019

Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

Mansikka, J-E. & Lundkvist, M., jun 2019, I : Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. 5, s. 111-129 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Pedagoginen dokumentointi Reggio Emilian ja jälistrukturalismin viitekehyksessä

Mansikka, J-E., 2019, I : Journal of Early Childhood Education Research. 8, 1, s. 100 120 s., 2323-7414.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2018

Critical aspects of cultural diversity in music education: Examining the established practices and cultural forms in minority language schools in Finland

Mansikka, J-E., Westwall, M. & Heimonen, M., 2018, I : Intercultural Education. 29, 1, s. 59-76 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Det pedagogiska ansvaret bör vila på personer med lärarutbildning

Mansikka, J-E., Furu, A-C. & Lundkvist, M., 13 mar 2018, I : Hufvudstadsbladet. 2018, 13.3.2018, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Human Security and Citizenship in Finnish Religious Education: Rethinking Security within the Human Rights Horizon

Adebayo, G. O. & Mansikka, J-E., 13 mar 2018, I : Human rights review.. 19, 4, s. 447-469 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Steinerkasvatus sivistyskäsityksen viitekehyksessä

Mansikka, J-E. & Paalasmaa, J., 2018, I : Kasvatus & Aika. 12, 1, s. 6-24 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Ett paradigmskifte med mera delaktighet och samarbete på daghemmen

Mansikka, J-E., Brandtberg, B., Calenius, J. & Svensson, A-K., 13 maj 2017, I : Hufvudstadsbladet. 2017, 13.5.2017, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Mitä steinerpedagogiikasta pitäisi tutkia?

Mansikka, J-E., 2017, I : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2017, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Småbarnspedagogik ger verktyg att se dagvården nyanserat

Mansikka, J-E., 12 mar 2017, I : Hufvudstadsbladet. 2017, 12.3.2017, 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2016

Kun maailma halutaan ymmärtää kokonaisuudessaan - Schellingin luonnonfilosofiasta

Mansikka, J-E., 2016, Reijo Wilenius: Henkisen kasvun ja toiminnan filosofi. Niinivirta, M. & Wilenius, M. (red.). Helsinki: Snellman-korkeakoulu, tutkimusosasto, (Snellman-korkeakoulun tutkimusosaston julkaisu; nr. 2016, 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Sivistyksen ulottuvuuksia

Mansikka, J-E. & Paalasmaa, J., 2016, I : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2016, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

2015

Att navigera mellan kognitiva kunskapsmål och praktiska färdighetsmål - ett "case" från barnpedagogikens fält

Mansikka, J-E., 2015, "Hur svårt kan det vara?": En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (red.). Helsingfors: Helsingfors universitet, s. 154-169 16 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 41).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Interpreting Visual (and Verbal) Data: Teenagers' Views on Belonging to a Language Minority Group in Finland

Holm, G., Londen, M. & Mansikka, J-E., 2015, International Handbook of Interpretation in Educational Research: Part One. Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C. & Griffiths, M. (red.). Dordrecht: Springer, s. 753-782 30 s. (Springer international handbooks of education).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kokemus ja kairos

Mansikka, J-E., 2015, 2015 Symposium Tulevaisuuden ihminen: Uutta ihmiskäsitystä etsimässä: XXIV Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön symposium. Helsinki: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, s. 54-61 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Onko John Deweyllä ja Rudolf Steinerilla mitään yhteistä?

Mansikka, J-E., 2015, I : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2015, 1, s. 33-37 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

2013

Multicultural education as policy and praxis in Finland: Heading in a problematic direction?

Holm, G. & Mansikka, J-E., 2013, I : Recherches en éducation. 2013, 16, s. 63-74 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M., 28 jan 2013, Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 292-315 23 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 62).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Mångkulturell pedagogik - ett måste i skolan

Holm, G. & Mansikka, J-E., dec 2012, I : Spec-nytt. 2012, 2, s. 26-34 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Om män, barn, barnträdgårdslärare och mig

Mansikka, J-E., 2012, Mänskligt: Vad rör sig i huvudet på en karl?. Huldén, H. (red.). Helsingfors: Fontana Media

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Proffs är inte "tanter"

Mansikka, J-E., Holm, G. & Harju-Luukkainen, H., 20 sep 2012, I : Hufvudstadsbladet. 20.9.2012, s. 17 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2011

Att skapa främlingar - om socialisationens baksida

Mansikka, J-E., 2011, I : Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik. 267/268, 1, s. 63-66 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Lapsilähtöisen kasvatuksen käsitteestä

Mansikka, J-E., 2011, I : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2, s. 22-23 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Mångkulturell pedagogik – ett måste i skolan

Holm, G. & Mansikka, J-E., 24 jun 2011, I : Ny Tid. 24.6.2011

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

On reflexivity and suspension: Perspectives on a cosmopolitan attitude in education

Mansikka, J-E. & Holm, G., 2011, I : Nordic Studies in Education. 31, 2, s. 76-84 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Recension av Sernhede, O. & Söderman, J. (2011) Planet Hiphop. Om Hiphop som folkbildning och social mobilisering.

Mansikka, J-E., 2011, I : Musiikkikasvatus. 14, 1, s. 116-119 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Se individen - om att bemöta kulturell mångfald i skolan

Mansikka, J-E., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (red.). Helsingfors: Folkhälsan, s. 11-15 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Vad kan vi lära oss av långsamhet?

Mansikka, J-E., 2011, I : Haro : en tidning om barn och föräldrar. 1-2/2011

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Migration och etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

Mansikka, J-E., 2010, I : Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 5, 1, s. 90-92 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Planering av svensk barnträdgårdslärarutbildning: Rapport över planeringsarbetet i samarbete mellan Arcada och Helsingfors universitet

Harju-Luukkainen, H., Mansikka, J-E. & Silius-Ahonen, E., 2010, Helsingfors: Arcada. 23 s. (Arcada Publikation ; nr. 1/2010)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Samarbete på lika villkor?

Holm, G., Scheinin, P., Cornér, S., Mansikka, J-E. & Londen, M., 3 apr 2010, I : Hufvudstadsbladet. 03.04.2010, s. 13 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Taide, yhteiskunta ja muutos: Näkökulmia taidekasvatuksen tutkimukseen

Heimonen, M. & Mansikka, J-E., 2010, I : Kasvatus. 41, 5, s. 488-491 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2009

Can boredom educate us? tracing a mood in Heidegger's fundamental ontology from an educational point of view

Mansikka, J-E., 2009, I : Studies in Philosophy and Education. 28, 3, s. 255-268 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Pedagogik som kritik

Mansikka, J-E., 2009, Waldforskolans kunskapssyn: Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 29–30 januari 2009 på Kulturhuset i Ytterjärna. Pedagogiska Sektionen, Fria Högskolan för Antroposofi, s. 17-21 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragProfessionell

Tuleeko meidän suhtautua kriittisesti sivistyskäsitteeseen?

Mansikka, J-E., 2009, Avauksia sivistys- ja opetussuunnitelmakeskusteluun steinerkoulujen näkökulmasta: Ehdotuksia ja näkökulmia lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Rasimus-Tjäder, S. & Niinivirta, M. (red.). Helsinki: Snellman-korkeakoulu, s. 23-29 7 s. (Snellman-korkeakoulun julkaisuja; nr. 1/2009).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragProfessionell

2008

Owen Barfield - om språk, evolution och delaktighet

Mansikka, J-E., 2008, I : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 12, s. 8-17 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Steinerkoulut - post-romanttinen kasvatusnäkemys nykyajassa?

Mansikka, J-E., 2008, I : Kasvatus & Aika. 2, 4, s. 7-23 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2007

J. A. Hollo - suomalaisen fenomenologisen ja hermeneuttisen kasvatustieteen edelläkävijä

Mansikka, J-E. & Uljens, M., 2007, Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. J. T. J. S. S. . . (red.). [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 429-452 24 s. (Kasvatusalan tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Steinerin vapausfilosofian suhde Nietzschen ajatteluun

Mansikka, J-E., 2007, I : Steinerkasvatus : steinerpedagoginen aikakausjulkaisu. 2007, 2, s. 4-10 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

2006

Goethe och vetenskapen - en fenomenologi före fenomenologin?

Mansikka, J-E., 2006, I : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 11, s. 88-100 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Waldorf schools and the scientific tradition - romantic naturphilosophie?

Mansikka, J-E., 2006, I : Ariadnes årbok : Nordisk journal for goetheanistisk vitenskap.. årgang 11, s. 64-77 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

“Alussa oli teko”: Goethen ja Wittgensteinin sukulaisuus tietoteoreettisissa kysymyksissä

Mansikka, J-E., 2006, Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua?: Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Sinevaara-Niskanen, H. & Rajala, R. (red.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 200-209 10 s. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig