Inget foto på Jan-Erik Mansikka
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

20062019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2006 2019

Filter
Kapitel
2016

Kun maailma halutaan ymmärtää kokonaisuudessaan - Schellingin luonnonfilosofiasta

Mansikka, J-E., 2016, Reijo Wilenius: Henkisen kasvun ja toiminnan filosofi. Niinivirta, M. & Wilenius, M. (red.). Helsinki: Snellman-korkeakoulu, tutkimusosasto, (Snellman-korkeakoulun tutkimusosaston julkaisu; nr. 2016, 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2015

Att navigera mellan kognitiva kunskapsmål och praktiska färdighetsmål - ett "case" från barnpedagogikens fält

Mansikka, J-E., 2015, "Hur svårt kan det vara?": En antologi om hur lärare inom den högre utbildningen förnyar undervisningen. Londen, M., Mickwitz, Å. & Tiihonen, S. (red.). Helsingfors: Helsingfors universitet, s. 154-169 16 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 41).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Interpreting Visual (and Verbal) Data: Teenagers' Views on Belonging to a Language Minority Group in Finland

Holm, G., Londen, M. & Mansikka, J-E., 2015, International Handbook of Interpretation in Educational Research: Part One. Smeyers, P., Bridges, D., Burbules, N. C. & Griffiths, M. (red.). Dordrecht: Springer, s. 753-782 30 s. (Springer international handbooks of education).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kokemus ja kairos

Mansikka, J-E., 2015, 2015 Symposium Tulevaisuuden ihminen: Uutta ihmiskäsitystä etsimässä: XXIV Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön symposium. Helsinki: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, s. 54-61 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2013

Näkökulmia suomenruotsalaisen koulun identiteettirakennelmaan -pääkaupunkiseudun opettajat kielen ja kulttuurin rajapinnoilla

Mansikka, J-E., Holm, G. & Londen, M., 28 jan 2013, Kaksikielinen koulu - tulevaisuuden monikielinen Suomi : Tvåspråkig skola - ett flerspråkigt Finland i framtiden . Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 292-315 23 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 62).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Om män, barn, barnträdgårdslärare och mig

Mansikka, J-E., 2012, Mänskligt: Vad rör sig i huvudet på en karl?. Huldén, H. (red.). Helsingfors: Fontana Media

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2011

Se individen - om att bemöta kulturell mångfald i skolan

Mansikka, J-E., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (red.). Helsingfors: Folkhälsan, s. 11-15 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2007

J. A. Hollo - suomalaisen fenomenologisen ja hermeneuttisen kasvatustieteen edelläkävijä

Mansikka, J-E. & Uljens, M., 2007, Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. J. T. J. S. S. . . (red.). [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 429-452 24 s. (Kasvatusalan tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review