• PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

 • Finland

20052022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är universitetslektor och docent i svenska språket och områdesansvarig för vetenskapsgrenen nordiska språk sedan 1.8.2019. Jag undervisar i Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer och i Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Dessutom handleder jag för närvarande en doktorand som biträdande handledare och s.k. ansvarsprofessor.

Jag har slutfört 50 studiepoäng studier i universitetspedagogik och arbetar år 2023 med min kandidatavhandling i universitetspedagogik som ger mig lärarbehörighet.

Bland mina förtroendeuppdrag kan jag nämna att jag är ordförande för Svenska språknämnden i Finland och medlem av Studentexamensnämnden och modersmålssektionen samt huvudredaktör för tidskriften Folkmålsstudier.

Mitt forskningsintresse är vårt samtida svenska språk, speciellt svenskan i Finland. Jag forskar för närvarande i språkval i arbetslivet, skrivande och andra textproduktionsprocesser, offentliga texter som myndighetstexter i sociala medier och studenttexter.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Universitetspedagogik, Kurs i att utnyttja digitala verktyg i undervisningen

Tilldelningsdatum: 31 maj 2018

Grundstudier i universitetspedagogik 25 sp

Tilldelningsdatum: 14 juni 2016

Universitetspedagogik, Ämnesstudiekurs i lärande och dess utmaningar, Helsingfors universitet

29 okt. 20196 jan. 2020

Universitetspedagogik, Ämnesstudiekurs i pedagogiskt ledarskap vid universitetet

17 jan. 20181 mars 2018

Externa befattningar

universitetslärare, Hanken School of Economics

1 sep. 201031 juli 2018

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Modern svenska
 • Textforskning
 • Systemisk-funktionell lingvistik
 • Översättningsforskning
 • Nordiska språk
 • Svenska språket
 • Svenska
 • Översättning
 • Texter
 • Myndighetsspråk
 • Myndighetstexter
 • Arbetslivsskrivande

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.