• PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

 • Finland

20052023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är universitetslektor och docent i svenska språket och områdesansvarig för vetenskapsgrenen nordiska språk sedan 1.8.2019, viceledare i kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer sedan augusti 2023. Jag undervisar i Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer och i Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Dessutom handleder jag för närvarande en doktorand som biträdande handledare och s.k. ansvarsprofessor.

Jag har slutfört 50 studiepoäng studier i universitetspedagogik och arbetar år 2023 med min kandidatavhandling i universitetspedagogik som ger mig lärarbehörighet.

Bland mina förtroendeuppdrag kan jag nämna att jag är ordförande för Svenska språknämnden i Finland och medlem av Studentexamensnämnden och modersmålssektionen samt huvudredaktör för tidskriften Folkmålsstudier.

Mitt forskningsintresse är vårt samtida svenska språk, speciellt svenskan i Finland. Jag forskar för närvarande i språkval i arbetslivet, skrivande och andra textproduktionsprocesser, offentliga texter som myndighetstexter i sociala medier och studenttexter.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Universitetspedagogik, Kurs i att utnyttja digitala verktyg i undervisningen, PEDA1 Utnyttja digitala verktyg i din undervisning, 3 sp

Tilldelningsdatum: 31 maj 2018

Universitetspedagogik, Grundstudier i universitetspedagogik 25 sp

Tilldelningsdatum: 14 juni 2016

Universitetspedagogik, Undervisningspraktik i den egna vetenskapsgrenen, YA 5.1 Praktik inom högre utbildning, 5 sp

… → 25 aug. 2022

Universitetspedagogik, Praktik på skola och i vuxenutbildning, YA 5.2 Praktik i skola och inom vuxenutbildning, 5 sp

… → 25 aug. 2022

Universitetspedagogik, Ämnesstudiekurs i universitetet som en internationell och kollaborativ verksamhetsmiljö (YA2), YA 2 Internationell och kollaborativ verksamhetsmiljö, 5 sp

… → 30 dec. 2021

Universitetspedagogik, Ämnesstudiekurs i lärande och dess utmaningar (YA1), YA 1 Utmaningar med lärande och studier, 5 sp, Helsingfors universitet

29 okt. 20196 jan. 2020

Universitetspedagogik, Ämnesstudiekurs i pedagogiskt ledarskap vid universitetet (YA3), YA 3 Pedaogogiskt ledarskap och utveckling av universitetsundervisning, 5 sp

17 jan. 20181 mars 2018

Externa befattningar

universitetslärare, Hanken School of Economics

1 sep. 201031 juli 2018

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Modern svenska
 • Textforskning
 • Systemisk-funktionell lingvistik
 • Översättningsforskning
 • Nordiska språk
 • Svenska språket
 • Svenska
 • Översättning
 • Texter
 • Myndighetsspråk
 • Myndighetstexter
 • Arbetslivsskrivande
 • sociala medier
 • L1 utbildning

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
 • Svenskans beskrivning 39

  Jannika Lassus (Närvarande)

  4 okt. 20236 okt. 2023

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 • NNFF 9

  Jannika Lassus (Närvarande)

  25 okt. 202326 okt. 2023

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 • Svenskan i Finland 20

  Katja Peltola (Talare: Presentation), Charlotta Sundström (Talare: Presentation), Jannika Lassus (New classification) & Therese Lindström Tiedemann (Talare: Presentation)

  5 maj 2023

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 • Forum för textforskning 16

  Jannika Lassus (Ordförande i organisationskommitté), Jan Lindström (Medlem i organisationskommitté), Sofie Henricson (Medlem i organisationskommitté) & Lieselott Nordman (Medlem i organisationskommitté)

  15 juni 2023

  Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

 • Vincent Björkquist

  Jannika Lassus (Värd)

  5 juni 202322 juni 2023

  Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU