Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Kauppatieteet, KTM, Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu

Kasvatustieteet, KM, Pedagogiska fakulteten

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik