Personlig profil

Forskningsintressen

Ravitsemuksen merkitys ruokavalion ympäristökysymyksissä

Kasvipainotteinen ruokavalio

Varhainen ohjelmoituminen (lihavuus ja verenpaine)

Raskausdiabetes

Vetenskapsgrenar

  • 3123 Kvinno- och barnsjukdomar
  • 416 Livsmedelsvetenskap
  • 3143 Nutrition

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.