Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Maataloustieteet, MMM, Agronomi, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos

Tilldelningsdatum: 9 maj 2022

Vetenskapsgrenar

  • 4111 Jordbruksvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.