Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Organisation and management, D.Sc. , Aalto University, School of Business

Tilldelningsdatum: 31 dec. 2015

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi
  • 512 Företagsekonomi
  • 5200 Övriga samhällsvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.