Johan Bastubacka

Associate Professor (Docent), university lecturer

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Finland

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

20012020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

Mystagogia Jumalanpalvelusopetuksena: Pedagogiset sisällöt ja ulottuvuudet Ortodoksisen Kirkon mystagogioissa – Havaintoja ja tutkimussuuntia

Bastubacka, J., 7 okt 2020, (Insänt) XX:n juhlakirja. 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Orthodox Christianity in Karelia and Finland – A Historical Introduction

Bastubacka, J., 8 okt 2020, (!!Accepted/In press) Colours of Orthodoxy. Jarek Charkiewicz

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Ortodoksien pyhät tekstit

Bastubacka, J., 3 mar 2020, (Insänt) Pyhät tekstit. Jokiranta, J. & Nikki, N. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Ortodoksien pyhät tekstit - teoksessa Pyhät Tekstit, Jutta Jokiranta & Nina Nikki eds.

Bastubacka, J., 8 okt 2020, (!!Accepted/In press) Pyhät tekstit . 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Uusbysanttilainen kuvamaailma ortodoksisuuden tuolla puolen: Semioottisia ja fenomenologisia kysymyksiä

Bastubacka, J., 6 okt 2020, (!!Accepted/In press) Festschrift for XX . Pirinen, H. (red.). 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2019

Minority, Media, and Law: – Reality TV, Orthodox Canon Law, Secular Finnish and European Legislation

Bastubacka, J. J. M., 21 mar 2019, (!!Accepted/In press) ProNoLa HERA publication nr 3 Internationalization and Re-Confessionalization: Law and Religion in the Nordic Realm 1945-2017.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2018

Use of Images in Eastern and Western Church Art

Bastubacka, J. J. M., 2018, Imaging the spiritual quest: explorations in art, religion and spirituality. Brümmel, F. (red.). Helsinki: The Academy of Fine Arts at the University of the Arts Helsinki, (Writings from the Academy of Fine Arts; nr. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2017

Det Ortodoxa Ikonbegreppet: – Leonid Ouspenskys 1952 ikonartikel som en omtolkning och aktualisering

Bastubacka, J. J. M., 29 jun 2017, (Insänt) Sill open. Hymnologian ja liturgiikan seura, 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2014

Miten viljellä hiljaisuutta? Retriitti rituaalisena kokonaisuutena

Bastubacka, J., 2014, Kristillisyys elämäntapana: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Salminen, J. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 87-100 14 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 280).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

Kiistelty Golgatan kallio: merkitys, tulkinta ja vaikuttaminen suomalaisesta alttariteoksesta käydyssä lehdistökeskustelussa 1961-1962

Bastubacka, J., 9 apr 2013, Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä. Innanen, T., Pitkänen, T. & Åvist, T. (red.). Helsinki: Hymnologian ja liturgiikan seura, s. 203-227 25 s. (Hymnos : Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Käytännöllis-teologinen ainedidaktiikka. Käytännöllisen teologian ominaispiirteet ainedidaktisen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen ja arvioinnin kontekstissa

Bastubacka, J., 6 sep 2013, Yliopistodidaktiikka – esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittain . Lahtinen, A-M. & Lindblom-Ylänne, S. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö , s. 89-104

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2011

Moderni taideteos alttarilla aikansa kuvastajana

Bastubacka, J., 2011, Kirkon kalenteri 2012. Etelämäki, T. (red.). Helsinki: Kirjapaja, s. 55-58 4 s. (Kirkon kalenteri; vol. 2012).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Rituaalit sähköisessä mediassa - Pyhä toimitus tv:ssä ja internetissä

Bastubacka, J., 2011, Teologia.fi.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Spiritualiteetti käsitteenä ja käytännöllisen teologian tutkimuskohteena

Malmisalo, J., maj 2011, Käytännöllinen teologia Helsingin yliopistossa: Käytännöllisen teologian tutkimus ja opetus 2000-luvun alussa. Ikonen, T. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, s. 139-156 18 s. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; nr. 115).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2008

Bourdieulaisia näkökulmia kirkkotaiteen tuotantoon 1900-luvun lopun Suomessa

Malmisalo, J., 2008, Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Kuorikoski, A. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 135-143 9 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 260).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kirkkotaide ja toimijuus

Malmisalo, J., 2008, Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Kuorikoski, A. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 91-98 8 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 260).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2007

Imagery as a means of position-taking: a Bourdieusian approach to the study of visual culture

Malmisalo, J., 2007, Images and communities. Helsinki: Gaudeamus, s. 75-91 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot -oppimateriaali

Kallio, H., Hirsto, L., Rikkinen, M. & Malmisalo, J., 2007, YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot -oppimateriaali.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2005

Ikoni Lutherin perillisten käytössä: Erland Forsbergin uusbysanttilainen ikonituotanto Suomen ja Ruotsin luterilaisissa kirkoissa

Malmisalo, J., 2005, Kirkko, taide, viestintä. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, s. 192-210 19 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mauno Paananen puunveistäjänä

Malmisalo, J., 2005, Aikojen halki: Kirkon kahdeksan vuosisataa Lahden seudulla. Ryökäs, E. (red.). [Lahti]: Keski-Lahden seurakunta, s. 193-226 34 s. (Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2003

Usko, ihanne ja alttarin kuvat: Urho Lehtisen taideteokset Lahden puukirkon kuorissa

Malmisalo, J., 2003, Lahden puukirkko 1890-1977. Keski-Lahden seurakunta, 111 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2001

Kirkon ja taiteen suhde nykyaikana

Malmisalo, J., 2001, Pinx. Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. . Weilin+Göös, 188 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten