Foto av Johan Edvard Ekroos
 • PL 27 (Latokartanonkaari 5)

  00014

  Finland

 • Viikinkaari 1, Biocentre 3

  00790 Helsinki

  Finland

 • Viikinkaari 1, Biokeskus 3

  00790 Helsinki

  Finland

20102024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskningsintressen

Jag jobbade som forskare vid Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), 2011–2021 (postdoktor 2011–2013). Jag har fortfarande starka samarbetsband till CEC som biträdande handledare till fem doktorander och ett antal postdok-forskare och seniora forskare. Samarbetet fortgår i bland annat följande projekt (se engelskspråkig sida för mer detaljer samt en utförlig lista av projekt):

 • Lösningar för att neutralisera negativa effekter av jordbruksintensitet under strategier med segregerad naturvård
 • Produktion och biologisk mångfald: kan ekologisk odling bidra till ökad motståndskraft mot torka?
 • Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?
 • Potential och styrmedel för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa för det fossilfria samhället utan konflikt med livsmedelssäkerhet och miljömål
 • Hur påverkar minskningen av pollinerande insekter växtartsamhällen och dess skosystemfunktioner?
 • Grön infrastruktur och spatial naturvårdsplanering på flera skalor

Utbildning / akademisk kvalifikation

Miljövetenskap, Docent, University of Lund

Tilldelningsdatum: 5 mars 2021

Vetenskapsgrenar

 • 4111 Jordbruksvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.