Foto av Johan Strang
 • PL 59 (Unioninkatu 38)

  00014

  Finland

20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Mina forskningsintressen är de nordiska ländernas politik, samhälle och historia. Jag har skrivit och undervisat om det nordiska samarbetet, om nordisk demokrati och politisk historia, samt en hel del om Nordens filosofi- och idéhistoria under 1900-talet.

I mitt pågående akademiforskarprojekt Norden since the End of Histroy (NORDEND) undersöker jag hur Norden och det nordiska förändrats sedan kalla krigets slut inom tre olika fält: (1) internationella relationer, (2) ekonomi och välfärd, samt (3) demokrati och mänskliga rättigheter. Som en del av detta projekt är jag också engagerad i programmet Nyliberalismen i Norden som leds av Jenny Andersson i Uppsala och finansieras av Riksbankens jublieumsfond. 

Vetenskapsgrenar

 • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Nordic Studies
 • Area and Cultural Studies
 • 615 Historia och arkeologi
 • Nordic history
 • intellectual history
 • conceptual history
 • 611 Filosofi
 • history of philosophy
 • logical empiricism
 • uppsalafilosofi
 • Axel Hägerström
 • Ingemar Hedenius
 • philososophy of law
 • Alf Ross
 • political philosophy
 • 517 Statsvetenskap
 • Nordic Studies
 • Political History
 • Political Theory
 • welfare state

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.