Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Yliopistopedagogiikka, Laaja-alainen opettajan kelpoisuus

Tilldelningsdatum: 1 okt. 2015

Finnish language, Dosentti

Tilldelningsdatum: 18 juni 2014

Vetenskapsgrenar

  • 612 Språk och litteratur
  • 6121 Språkvetenskaper
  • 516 Pedagogik