Foto av John Sumelius
 • PL 27 (Latokartanonkaari 5)

  00014

  Finland

 • Viikinkaari 1, Biokeskus 3

  00790 Helsinki

  Finland

1984 …2023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

John Sumelius är professor i lantbruksekonomi inom området lantbrukets företagsekonomi. Hans expertis berör produktionsekonomiska frågor ur lantbruksföretagets synvinkel, lantbrukspolitik, landsbygdsutveckling, miljöekonomiska frågor som gäller lantbruk  och hur lantbruket kunde utvecklas inom länder i utveckling som t. ex. Bangladesh, Ghana, Tanzania, Kenya och Zambia.

Forskningsintresse: ett brett register av frågor om utveckling av lantbruk både på gårds- och sektornivå samt landsbygdsutveckling. Mer speciellt gäller detta ekonomisk analys av gårdar och gröna näringar, produktivitet, effektivitet, livsmedelssäkerhet, fattigdom på landsbygden, livsmedelsföretag,  andelslag och producentorganisationer.

Ett urval av aktiviteter och engagemang

Handledning av doktorsavhandlingar: handlett 13 doktorsavhandlingar

EU forskningsprogram: deltagit i åtta forskningsprojekt inom EUs ramprogram Horizon 2020 - och Horizon Europe programmen.

Koordinator för forskningsprojektet "Deltagande vägar till hållbar intensifiering. Innovationsplatformer för att integrera baljväxter och ympmedel med småskaligt jorbruk och lokala värdekedjor" (PASUSI) 2018-2022 inom LEAP-Agri programmet (EU) för afrikanska länder.

Evaluerat forskningsförslag för stiftelsen Svensk lantbruksforskning fyra gånger.

Utvärderat universitetsutbildningen för Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2012-2013.

Medlem av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien KSLA sedan 2009.

Ålderman för Svenska Studenters Agro-forst förening r.f. sedan 2001

Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten sedan 2003.

Styrelsemedlem av Finska Vetenskaps-Societeten 2020-2022 och 2023-2025

Styrelsemedlem av stiftelsen Finlandssvenska jordfonden sedan 2021.

Undervisning:  undervisar fyra kurser i magisterprogrammet AGERE (Agricultural, Environmental and Resource Economics) och i kandidatprogrammet YET i miljö- och livsmedelsekonomi. Kurserna berör framförallt produktionsekonomi och ekonometri. Handledning av magisters- och doktorsavhandlingar.

Vetenskapsgrenar

 • 512 Företagsekonomi
 • 4111 Jordbruksvetenskap
 • 5203 Globala utvecklingsstudier

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.