Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Evolutionär utvecklingsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, Filosofie doktor, Från utveckling till evolution - Identifiering utvecklingsförändringarna bakom evolutionen av ormskalle, Doctoral Programme in Integrative Life Science

1 jan. 201726 mars 2024

Tilldelningsdatum: 26 mars 2024

Fysiologi och neurovetenskap, FM, Fenotyp-genotypkartläggning över underkäken hos squamate reptiler, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

1 sep. 20119 dec. 2016

Tilldelningsdatum: 9 dec. 2016

Vetenskapsgrenar

  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • Evolutiivinen kehitysbiologia
  • Embryologia
  • Kehitysgenetiikka
  • Suomumatelijat
  • Anatomia
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • Evolutiivinen kehitysbiologia
  • Eläintiede
  • Morfologia

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.