Foto av Jouko Väänänen

Jouko Väänänen

  • PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)

    00014

    Finland

1973 …2020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter

Hebrew University of Jerusalem

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

25 nov 201910 jan 2020

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Rutgers State Univ, Rutgers State University

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

1 sep 201921 nov 2019

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Internal categoricity

Jouko Väänänen (!!Speaker)

10 jan 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Cantorin paratiisi ja matematiikan totuudet

Jouko Väänänen (!!Speaker)

19 jan 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Inner models from extended logics

Jouko Väänänen (!!Speaker)

24 feb 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Inner models from extended logics

Jouko Väänänen (!!Speaker)

27 jan 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Some applications of team semantics

Jouko Väänänen (!!Speaker)

9 jun 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

On the logic of dependence and independence

Jouko Väänänen (!!Speaker)

17 maj 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Quantum team logic

Jouko Väänänen (!!Speaker)

17 feb 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Dedekind Lecture

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

24 nov 2016

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

CRM IRP LARGE CARDINALS AND STRONG LOGICS

Jouko Väänänen (Medlem i organisationskommitté)

2016 → …

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Notre Dame Journal of Formal Logic (Tidskrift)

Jouko Väänänen (Referentgranskare), & Jouko Antero Väänänen (Medlem i redaktionell ledning)

20162017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Springer (Utgivare/utgivande institution)

Jouko Väänänen (Medlem i redaktionell ledning)

20162017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Doctoral defense

Jouko Väänänen (Handledare)

2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Chair of the Organizing Committee of Logic Colloquium 2015

Jouko Väänänen (Ordförande i organisationskommitté)

3 aug 20158 aug 2015

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Abel Committee (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Expert)

2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsinki Institute of Information Techonology (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Helsinki Institute of Physics Board (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Ordförande)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Referee of Doctoral Thesis

Jouko Väänänen (Förhandsgranskare)

2014

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

INFTY Final Workshop

Jouko Väänänen (Medlem av vetenskaplig kommitté)

4 mar 20147 mar 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

LERU, League of European Research Universities (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

University of California, Santa Cruz

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

25 apr 20148 maj 2014

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

East-Asian Summer School of Logic

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Joint Colloquium of the Computer Science Department and the Santa Cruz Linguistics & Philosophy Group

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

30 apr 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

London Mathematical Society Invited Lecturer

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

14 apr 201417 apr 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Logic Colloquium 2015 Program Committee (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Medlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Jerusalem logic seminar

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Mathematical Physics Seminar

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

nov 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Philosophy Department, Tsinghua University

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

2 jul 20149 jul 2017

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

European Mathematical Society (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Logic Colloquium 2014 invited speaker

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

aug 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Logic Colloquium 2015 Organizing Committee (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Ordförande)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Royal Dutch Academy of Science Academy Colloquium

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Stefan Banach Center International Mathematical Center (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Mapping Traces: Representation from Categoricity to Definability

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

11 nov 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Stockholm logic seminar

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

mar 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Third East-Asian School on Logic, Language and Computation

Jouko Väänänen (Medlem i organisationskommitté)

2 jul 20148 jul 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Opponent in Doctoral Defense

Jouko Väänänen (Opponent)

2014

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

European Set Theory Society (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Progress in Computer Science and Applied Logic, member of Editorial Board (Tidskrift)

Jouko Väänänen (Medlem i redaktionell ledning)

2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

European Mathematical Foundation (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Styrelsemedlem)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

KNAW Academy Colloquium chair

Jouko Väänänen (Ordförande)

3 mar 20146 mar 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Amsterdam Set Theory Workshop

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

nov 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Institute of Seismology (Extern organisation)

Jouko Väänänen (Ordförande)

2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Scandinavian Logic Symposium

Jouko Väänänen (Talare: Inledningsanförande (keynote))

aug 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Logic seminar

Jouko Väänänen (Talare: Presentation)

2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

University of Bogota, Faculty of Science

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

6 nov 201413 nov 2014

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Arctic Set Theory Worskhop

Jouko Väänänen (Ordförande)

1 feb 20135 feb 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Bulletin of Symbolic Logic (Tidskrift)

Jouko Väänänen (Referentgranskare)

2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Hebrew University

Jouko Väänänen (Besökande forskare)

26 dec 20134 jan 2014

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution