Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Utbildning information

Filosofie magister 8.9.1999 (huvudämne: germansk filologi; biämnen: engelsk filologi, nordiska språk, danska språket och dansk kultur, ämneslärares pedagogiska studier)

Filosofie licenciat 21.12.2001

Filosofie doktor 14.11.2007

Docent i tyska språket 20.1.2015

Information om forskning och undervisning

Tyngpunkten av min forskning ligger på grammatikmodeller avseddda att beskriva språkets representation i kognitionen och processer som skapar sådana mentala grammatiker (grammatikalisering). Min läroverksamhet koncentrerar sig på grammatiken i dagens tyska, germanistikens och lingvistikens grundbegrepp och undervisningen av tyska som främmande språk.

Utbildning information

Filosofie magister 8.9.1999 (huvudämne: germansk filologi; biämnen: engelsk filologi, nordiska språk, danska språket och dansk kultur, ämneslärares pedagogiska studier)

Filosofie licenciat 21.12.2001

Filosofie doktor 14.11.2007

Docent i tyska språket 20.1.2015

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • tyska språket
  • konstruktionsgrammatik
  • språkundervisning