1992 …2018

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2018

The importance of evidence-based development of teaching and learning at university

Lindblom-Ylänne, S. & Kola, J., 2018, Places of Engagement : Reflections on Higher Education in 2040 - a Global Approch. Heijnen, A. & van der Vaart, R. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 76-81 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2017

Rehtorin vastaanotto tohtoreille, riemutohtoreille ja kunniatohtoreille

Kola, J. T. S., 2017, Keväisten toivojen riemua: promotio Ordinis Philosophorum Universitatis Helsingiensis MMXVII. Thilman, S. (red.). Helsinki: Libris Oy, Vol. 2017. s. 48-50 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Rehtorin vastaus FT Sari Aallon puheelle yliopistolle

Kola, J. T. S., 2017, Keväisten toivojen riemua : promotio ordinis philosophorum Universitatis Helsingiensis MMXVII. Thilman, S. (red.). Helsinki: Libris Oy, Vol. 2017. s. 148-150 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Yliopiston vastaus tohtori Henrietta Grönlundin puheelle yliopistolle

Kola, J. T. S., 2017, Promotio Doctoralis ordinis theologorum Universitatis Helsingiensis MMXVII: teologisen tiedekunna tohtoripromootio. Elo-Valente, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 111-113 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2016

Akateemisia kokemuksia ja näkemyksiä Italiasta

Kola, J. T. S., sep 2016, ROMA - Villa Lanten Ystävien vuosikirja XV. Malja, M. (red.). Helsinki: Unigrafia, s. 34-46 13 s. (Roma : Villa Lanten ystävien vuosikirja; vol. XV).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Tekoja Suomen ja maailman parhaaksi – yhdessä: Tillsammans för Finlands och världens bästa

Kola, J. T. S., 2016, Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2015-2016: Helsingfors universitets fonder och donatorer 2015-2016. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2016. s. 1-2 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

The Role of Universities in International Economics

Kola, J. T. S., 2016, Legacy of Charles IV: Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society. Hunt Safránková, V. (red.). Prague: Karolinum, s. 56-59 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2015

Co-operatives for a better world

Kola, J. T. S., 2015, Customizing a patchwork quilt: Consolidating co-operative studies within the university world (In Memoriam Professor Ian MacPherson). Henry, H., Hytinkoski, P. & Klén, T. (red.). University of Helsinki, Vol. 2015. s. 13-14 2 s. (Publications / University of Helsinki, Ruralia Institute; vol. 2015, nr. 34).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Osuustoiminnan merkitys ja tavoite Helsingin yliopiston näkökulmasta

Kola, J. T. S., 2015, Osuuskunnat ja kestävä kehitys. Tenaw, S., Heinonen, V., Karhu, S. & Ollila, P. (red.). Pellervo-seura, Vol. 2015. s. 16-19 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2014

Arbete för världens bästa

Kola, J. T. S., 2014, Helsingfors universitets fonder och donatorer 2013-2014. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki, Vol. 2014. s. 4-5 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

EU:s jordbrukspolitik

Sumelius, J. & Kola, J., 2014, Integrationens skiftande mönster: Handbok i EU-studier. Marie-Louise, H., Aunesluoma, J., Charlotta, C. & Hanna, O. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 119-137 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kilpisjärven biologinen asema 50 vuotta: vahva pohja vastata tulevaisuuden haasteisiin

Kola, J., 2014, Tieteen ja taiteen tunturit. Järvinen, A., Heikkilä, T. & Lahti, S. (red.). Tampere: Gaudeamus, Vol. 2014. s. 16-21 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Rehtorin vastaus - Rektorns svar - Response by the Rector

Kola, J., 2014, Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maisteri- ja tohtoripromootio 2014. Pietilä, S. & Varjonen, S. (red.). Helsinki: Bookwell, Vol. 2014. s. 115-118 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Tavoitteellista ja johdonmukaista, joustavaa ja innostavaa

Kola, J., 2014, Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä. Niiniluoto, I., Forsberg, U-M. & Evers, A-M. (red.). Helsinki: Unigrafia, Vol. 2014. s. 23-33 11 s. (Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja; vol. 2014, nr. 88).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tekoja maailman parhaaksi

Kola, J. T. S., 2014, Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2013-2014. Mäntyniemi, R. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2014. s. 3-4 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2013

Laatu, laatu, laatu

Kola, J., 15 nov 2013, Laatumatkalla-blogi. Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2013. 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Nousevalle auringolle

Kola, J., 2013, Suomalaisia puheita. Löytönen, M. & Eskola, A. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Vol. 2013. s. 336-337 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Roles of policy and market institutions in developing the potato value chain in Tanzania

Kola, J., Valkonen, J. & Rahko, J., jun 2013, Methodology and performance of the food value chain: a multidisciplinary and international vision: Metodologia y funcionamiento de la cadena de valor alimentaria: un enfoque pluridisciplinar e internacional. Briz, J. & de Felipe, I. (red.). Madrid: Editorial Agricola Espanola S.A., Vol. 2013. s. 433-450 18 s. 17

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Welcome to Summer School of Excellence

Kola, J., aug 2012, Helsinki Summer School Brochure 2012. University of Helsinki, Helsinki Summer School, 1 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2008

Poliitikkojen ja työvoiman tarjonnan muutosten vaikutukset Pohjois-Karjalan maakunnassa

Hyytiä, N. & Kola, J., 2008, Maataloustieteen päivät 2008 Viikki, 10.-11.1.2008: Esitelmät ja posterit. T. A. H. (red.). [Helsinki]: Suomen maataloustieteellinen seura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Asenteet monivaikutteista maataloutta kohtaan

Hyytiä, N. & Kola, J., 2006, Maataloustieteen päivät 2006. [Helsinki]: Suomen maataloustieteellinen seura, (Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote; vol. no 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Multidisciplinarity and multifunctionality the strengths of the Faculty of Agriculture and Forestry in facing new social challenges

Kola, J., 2006, Faculty of Agriculture and Forestry year 2005 . [Helsinki] : University of Helsinki, s. 5 1 s. (Faculty of Agriculture and Forestry publications; nr. 1/2006).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2005

Future prospects

Kola, J., 2005, Faculty of Agriculture and Forestry year 2004 . [Helsinki] : University of Helsinki, s. 3 1 s. (Faculty of Agriculture and Forestry publications; nr. 2/2005).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

NOVA brings an important identity to us all

Kola, J., 2005, NOVA University network 10 years. E. P. P. J. (red.). Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, s. 110-111 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2003

Production and employment effects of the agriculture and food sector in remote rural areas of Finland

Kilpeläinen, S. & Kola, J., 2003, Kaimo plėtra 2003: globalizacijos ir integracijos iššukiai Rytu̜ ir Vidurio Europos kaimui : pranešimu̜ rinkinys. s. 73-74

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2002

An assessment of the effects of structural policy in remote rural areas in Finland, Greece and Scotland

Efstratoglou, S. & Kola, J., 2002, European policy experiences with rural development. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Demand for and value of credence characteristics: case beef: [Elektroninen aineisto]

Latvala, T. & Kola, J., 2002, European Association of Agricultural Economists (EAAE): Exploring diversity in the European agri-food system. European Association of Agricultural Economists (EAAE)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

EU:n maitopolitiikan kehityssuunnat ja vaikutukset Suomen maidontuotantoon

Kilpeläinen, S. & Kola, J., 2002, Maitosektorin kannattavuus ja kilpailukyky 2000-2010. Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, s. 79-154

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maatalouspolitiikan kehitys ja poliittis-taloudellinen toimintaympäristö: [Elektroninen aineisto]

Kola, J., 2002, Muutoksen maaseutu. Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Political economy and effects of the dairy reform in Agenda 2000

Kola, J. & Ukkonen, R., 2002, Integration of the Baltic Sea countries to the common agricultural policy of the EU. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, s. 370-383

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Quality information in the beef supply chain

Kola, J., Latvala, T. & Vertanen, A., 2002, Paradoxes in food chains and networks. Wageningen Academic Publishers, s. 928-934

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Social benefits of multifunctional agriculture in Finland: [Elektroninen aineisto]

Yrjölä, T. & Kola, J., 2002, European Association of Agricultural Economists (EAAE): Exploring diversity in the European agri-food system. European Association of Agricultural Economists (EAAE)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Structural policy effects in remote rural areas lagging behind in development in Finland, Greece and Scotland

Efstratoglou, S., Daouli, A., Kola, J., Psaltopoulos, D. & Thomson, K. J., 2002, Integration of the Baltic Sea countries to the common agricultural policy of the EU. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, s. 142-157

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2001

Elintarviketuotannon laatu, turvallisuus ja etiikka taloustieteellisessä tutkimuksessa: johdanto tutkimuksen teemoihin ja lähestymistapoihin

Kola, J., 2001, Elintarviketuotannon turvallisuuden ja etiikan ekonomiaa. Helsingin yliopisto, s. 5-26 (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nr. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Literature review WP 4: link between OLP and consumers and citizens : Finland

Latvala, T. & Kola, J., 2001, Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability (DOLPHINS). s. 301-308

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

OLP sector in Finland

Latvala, T. & Kola, J., 2001, Development of Origin Labelled Products : Humanity, Innovation and Sustainability (DOLPHINS): OLP’s sectors in Belgium, Finland, France, Italy, Portugal, Spain, Switzerland and United Kingdom. s. 11-15

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Social benefits of multifunctional agriculture in Finland

Yrjölä, T. & Kola, J., 2001, Põllumajandus globaliseeruvas maailmas. Eesti agraarökonomistide assotsiatsioon, s. 163-171

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2000

Elintarvikeketjun ohjaaminen ja tehokkuus - taloudellisen ketjuanalyysin menetelmät ja mahdollisuudet

Kallio, P., Isosaari, H., Kola, J. & Marttila, J., 2000, Julkaisuja /Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, s. 79-94

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

EU:n rakenne- ja maaseutupolitiikan tulevaisuus

Kola, J., 2000, Julkaisuja /Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, s. 13-35

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Experience of EU accession for the agricultural sector: Austria, Finland and Sweden

Kola, J., Hofreither, M. & Rabinowicz, E., 2000, Agricultural policy and enlargement of the European Union. Wageningen Pers, s. 143-162

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Multifunctional agriculture: cost-benefit approach

Yrjölä, T. & Kola, J., 2000, Multifunctional character of agriculture. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, s. 39-57

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1999

Analysis of alternative future scenarios

Kola, J. & Nokkala, M., 1999, Structural policy effects in Finnish rural areas: a quantitative social accounting matrix approach. University of Helsinki, Department of Economics and Management, s. 128-177

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Conclusions from the research

Kola, J. & Nokkala, M., 1999, Structural policy effects in Finnish rural areas : a quantitative social accounting matrix approach. University of Helsinki, Department of Economics and Management, s. 179-184

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Methodological approach: constructing social accounting matrices for the study regions

Nokkala, M. & Kola, J., 1999, Structural policy effects in Finnish rural areas : a quantitative social accounting matrix approach. University of Helsinki, Department of Economics and Management, s. 53-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Objectives and analytical approach

Kola, J., 1999, Structural policy effects in Finnish rural areas : a quantitative social accounting matrix approach. University of Helsinki, Department of Economics and Management, s. 7-12

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1998

EU:n maatalouspolitiikan muutospaineet, teknologinen kehitys ja Suomen maatalous

Kola, J., 1998, Maatalousteknologian julkaisuja. Helsingin yliopisto, s. 57-60

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Futuurien ja optioiden käyttömahdollisuudet Suomen viljamarkkinoilla

Taipale, M. & Kola, J., 1998, Agro-Food. s. E34

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Political economy of farm forestry in Finland

Sihvola, S., Kola, J. & Hyttinen, P., 1998, Future forest policies in Europe: balancing economic and ecological demands. European Forest Institute, s. 397-406

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Welfare economics analysis of agricultural policies

Kola, J., 1998, Agro-Food. s. E29

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Viljamarkkinoiden toiminta ja tehokkuus

Kola, J., Männistö, M. & Hakkala, K., 1998, Agro-Food. s. E33

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review